Eindelijk duidelijkheid over droogtemaatregelen

Het ministerie van LNV geeft duidelijkheid over de belangrijkste maatregelen die LTO Nederland de afgelopen weken heeft bepleit. Dit betekent dat boeren niet langer in onzekerheid zitten, gras opnieuw kan worden ingezaaid en de gewassen beter bemest.

Het vee in Nederland moet voldoende te eten hebben aankomende winter en voorjaar. Door de droogte kampen veehouders met te weinig ruwvoer voor koeien, geiten, schapen en paarden. Om zeker te zijn dat boeren voldoende betaalbaar voer hebben voor de winter, moeten zij daar waar nodig beschadigde weilanden herstellen en voedergewassen inzaaien. LNV heeft nu toegezegd dat herinzaai van gras mag tot 1 oktober 2018 op klei- en veengronden en op zand- en lössgrond geldt dat tot en met 21 september.

Ook akkerbouwers willen de mogelijkheid krijgen om extra gras of voedergewassen te telen. In de 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) waar boeren voldoende kunnen beregenen indien nodig, mag gras ingezaaid worden en gebruikt voor veevoer mits de bodem voldoende bedekt blijft.

Om het nieuwe gras en andere voedergewassen een goede start te geven is het toedienen van mineralen nodig. Ook dit is toegestaan. Mest uitrijden op bouwland (alle grondsoorten) en grasland (zand- en lössgrond) mag tot 15 september en op grasland op klei- en veengronden tot 1 oktober. Deze verruiming biedt boeren de mogelijkheid om op maat en afgestemd op het weer de gewassen te bemesten. Marc Calon: “Het heeft lang geduurd voordat er duidelijkheid kwam over wat het ministerie ging doen met het maatregelenpakket dat LTO Nederland nodig vond voor boeren en tuinders. Het is goed dat er nu duidelijkheid is.”

24 augustus 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven