'Een crisis vraagt om actie'

Terwijl ik dit schrijf lopen de koeien weer buiten en kan het gazon weer gemaaid worden. Ongekend zo snel als grasland, wat een week geleden nog snakte naar water, na een paar flinke regenbuien nu al groen kleurt en groeit. De kracht van de natuur.
Dat betekent nog geenszins dat alle problemen voorbij zijn. Nog steeds kampen we met een fors watertekort, is de aanvoer vanuit de rivieren onvoldoende en wordt er de komende tijd te weinig regen voorspeld. Elke boer en tuinder ervaart nog dagelijks de gevolgen van de lange droogteperiode die inmiddels achter ons ligt.
Vanuit LTO Nederland draait het Droogtecrisisteam al enkele weken. Samen met de vakgroepen en de regionale LTO’s wordt geïnventariseerd waarop ingezet moet worden. Een van de acties die daaruit voortvloeit, is de zogenaamde ‘Droogtebrief’ die naar het ministerie is gegaan. Deze brief betrof een pakket aan crisismaatregelen die boeren, gewas en vee verlichting zouden moeten geven.

Het ministerie van LNV heeft daarop positief gereageerd en toezeggingen gedaan. Maar dit heeft tot nu toe nog niet geleid tot verruiming van mogelijkheden zoals herinzaai van gras en mest uitrijden. We werken keihard om daarover snel duidelijkheid te krijgen. Dagelijks is op alle niveaus contact tussen ambtenaren in Den Haag en Brussel en onze bestuurders en lobbyisten. Helaas draaien de ambtelijke molens in Den Haag op de verschillende departementen en in Brussel langzamer dan wij verwachten en willen. En dat frustreert. Waarom heeft het ministerie wekenlang tijd nodig om de gedane toezeggingen om te zetten in voor boeren en tuinders heldere beslissingen? Dit moment vraagt om politiek gezag en handelen naar politieke verantwoordelijkheid. Dat geldt voor de ambtenaren op het ministerie maar ook die in Brussel. Een crisis vraagt om actie.
Wat precies de omvang van de schade zal zijn, is nu nog niet te overzien. Wel weten we dat die, sector breed, aanzienlijk is. De oogst komt van het land en daarmee ook duidelijkheid over opbrengst en kwaliteit. Noodoproepen over voertekort komen binnen vanuit vooral de Waddeneilanden en het oosten van het land.
Als het straks najaar wordt en eenieder weer overgaat tot de orde van de dag, kampen de boeren en tuinders met de gevolgen van de droogte, proberen de schade te herstellen en de financiële gaten van gemiste inkomsten te dichten.
Dat betekent dat het werk van het Droogtecrisisteam er nog lang niet op zit. De signalen van de boeren en tuinders moeten op de juiste plekken terecht komen. De schade moet in beeld gebracht worden. De rol van de waterschappen moet geëvalueerd worden.
En de vraag komt boven, moeten wij ons voorbereiden om perioden van extremere weersomstandigheden? Als boeren en tuinders zijn we gewend om met de natuur te werken. Slimme oplossingen zijn nodig om water langer vast te houden en zo nodig sneller af te voeren en op te slaan. De Brede Weersverzekering moet verbeterd worden en boeren en tuinders moeten fiscaal mogelijkheden krijgen om geld te reserveren voor tijden van crisis. Alle suggesties zijn welkom!

Deze blog is geschreven door Trienke Elshof-Witteveen, landelijk bestuurder bij LTO Nederland en lid van het Droogtecrisisteam.
telshof@ltonoord.nl

 

 

16 augustus 2018

BRON:
Trienke Elshof-Witteveen
Naar boven