Uitstel betalen belastingen mogelijk vanwege droogte

Boeren en tuinders kunnen vanwege de droogte van deze maanden uitstel vragen van betalen van belastingen. Zij moeten dan bij de Belastingdienst aannemelijk maken dat de droogte hen in financiële problemen bracht.

Voor boeren en tuinders die zijn getroffen door de droogte en daardoor tijdelijk in liquiditeitsproblemen komen, is het mogelijk om bij de Belastingdienst uitstel aan te vragen van betalen van inkomstenbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en vennootschapsbelasting. De Belastingdienst stelt een aantal voorwaarden aan deze regeling en biedt de mogelijkheid om uitstel van betaling voor een langere periode te krijgen. Wil een boer of tuinder in aanmerking komen voor uitstel, dan zal hij moeten aantonen dat er een direct verband is met de droogte en zijn financiële situatie.

Voorwaarden
Belangrijk voor het krijgen van dit uitstel is dat een accountant, financier of adviseur (een derde deskundige) een verklaring afgeeft. De adviseur moet aannemelijk maken dat:
* het gaat om werkelijk bestaande betalingsproblemen;
* de betalingsproblemen tijdelijk zijn;
* de betalingsproblemen vóór een bepaald tijdstip zullen worden opgelost;
* de onderneming levensvatbaar is.

Boeren en tuinders die uitstel nodig hebben in verband met liquiditeitstekorten kunnen een onderbouwd verzoek indienen bij hun belastingkantoor. LTO Nederland adviseert leden om contact op te nemen met hun fiscaal dienstverlener en via hen de aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen. De Belastingdienst kan bij het verlenen van uitstel nadere voorwaarden stellen. Een van deze voorwaarden is dat de Belastingdienst kan vragen om zekerheid te stellen voor de nog te betalen belastingen.

14 augustus 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven