‘Voorstellen EU en LNV zijn stap in de goede richting’

LTO Nederland is content met de snelle toezeggingen op het pakket van crisismaatregelen waarover LTO Nederland gesprekken voert met de verantwoordelijk ministeries en ambtenaren in Brussel. Echter de concrete invulling van de mogelijkheden die de boeren worden geboden, moet wel snel komen omdat de tijd dringt. Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “Formeel is het nog niets geregeld maar het is wel een stap in de goede richting. Hiervoor hebben we waardering. We willen echter nu wel snel echte duidelijkheid, willen boeren ook uit de voeten kunnen met de toegezegde maatregelen.”

Dit zijn de punten uit het pakket van crisismaatregelen die LTO Nederland heeft opgesteld en waar nu een toezegging op is:

·         Mest mag langer worden uitgereden waardoor het groeiseizoen wordt verlengd.

·         Gras mag worden ingezaaid in het najaar (verruimen van het scheurverbod)

·         Versoepeling van de vergroeningseisen ten behoeve van de productie van veevoer

·         Voorlopig geen aanscherping van de beregeningsvoorschriften

Dit is het punt waar LTO Nederland kritisch over is:

·         LTO Nederland vraagt om snellere uitbetaling van de GLB-gelden. De Europese Commissie biedt nu inderdaad ruimte om vanaf 16 oktober 2018 70% uit te betalen en 85% ten behoeve van agrarisch natuurbeheer.  Dit mag er echter niet toe leiden dat uitbetaling van het resterende bedrag zoveel vertraging oploopt zodat boeren er netto niets mee opschieten.

06 augustus 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven