Aanvraag verlenging uitrijperiode mest

LTO Nederland en POV hebben minister Schouten van het ministerie van LNV verzocht de uitrijperiode voor mest voor zowel grasland als bouwland in 2018 met twee weken te verlengen. Dit vanwege de extreme weersomstandigheden in 2018 tot nu toe.

Het jaar 2018 kenmerkt zich door periodes van grote uitersten in weersomstandigheden. In het licht van deze bijzondere situatie lijkt het beide belangenorganisaties gerechtvaardigd een verlenging van de uitrijdperiode voor dierlijke mest met twee weken toe te staan. LTO Nederland heeft samen met POV (Varkenshouderij) een brief gestuurd aan minister Schouten met het verzoek om dit jaar de uitrijdperiode voor dierlijke mest op zowel gras- als bouwland op alle grondsoorten te verlengen met twee weken tot en met 15 september. Ook is gevraagd om de inzaaidatum voor de groenbemester met twee weken te verlengen. 

Tot op heden wordt dit jaar gekenmerkt door weersextremen. Halverwege maart was er sprake van vrieskou. De maanden april en mei worden geschetst door regionaal zeer hevige en overvloedige regenval. En in juni en juli is sprake van een landelijke en langdurige droogte en een hittegolf. Deze weersomstandigheden hebben ervoor gezorgd dat ondernemers in dierlijke en plantaardige sectoren hun bedrijfsmatige dan wel regionale kringlopen met dierlijke mest niet konden invullen. Dit voorjaar is bijvoorbeeld circa 1/3 minder mest afgezet van veehouders naar akkerbouwers in het Zuiden en Westen van Nederland. Dit rechtvaardigt volgens LTO Nederland en POV het vergroten van de mogelijkheden van najaarsaanwending.

30 juli 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven