LTO Nederland positief over doelgerichter landbouwbeleid

LTO Nederland reageert positief op de plannen van EU Commissaris Phil Hogan om het landbouwbeleid doelgerichter te maken. Veel zal echter afhangen van de uitwerking op nationaal niveau. Bovendien heeft LTO Nederland zorg over het gelijke speelveld in de interne Europese markt.

EU-Lidstaten krijgen namelijk fors meer vrijheid bij het uitvoeren van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2020 als het aan de Europese Commissie ligt. Het beleid kan op die manier doelgerichter worden en minder bureaucratisch. Dat blijkt uit de wetgevende voorstellen die vandaag werden gepresenteerd door de Europese Commissie. Europees Commissaris voor Landbouw en Plattelandsbeleid Phil Hogan is ervan overtuigd  dat het gemeenschappelijk landbouwbeleid op deze manier een grotere bijdrage kan leveren aan internationale klimaat- en milieudoelen.

Marc Calon, voorzitter van LTO Nederland: “Het is goed dat Lidstaten meer vrijheid krijgen bij de uitvoering van het beleid. Boeren en tuinders worden vaak geconfronteerd met Europese one-size-fits-all regeltjes. Dit leidt vaak tot frustratie en onbegrip. Boeren werken het hele jaar door op hun bedrijf en weten als geen ander hoe je op de beste manier kunt bijdragen aan biodiversiteit en klimaat. Daarnaast is bijna de helft van Europa landbouwgrond, in Nederland bedraagt dit bijna 60%. Boeren hebben dus een grote verantwoordelijkheid voor het beheren van ons platteland. Hier zijn zij zich van bewust en willen graag bijdragen aan wensen vanuit de maatschappij, maar hier moeten ze wel de ruimte voor krijgen. De plannen van de Commissie zijn daarom een stap in de goede richting”.

Calon waarschuwt echter wel voor een ongelijk speelveld. “Het moet niet zo zijn dat onze boeren en tuinders  een concurrentienadeel gaan ondervinden ten opzichte van collega’s in andere landen wanneer de Nederlandse invulling straks strenger  blijkt uit te pakken dan de uitvoering in andere landen. Het is aan de Europese Commissie om hier goed op toe te zien”.

Meer met minder
Het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid krijgt echter wel minder geld te besteden, als het aan de Europese Commissie ligt. De Europese Commissie wil het landbouwbudget met 5% korten. Dit is de Commissie op veel kritiek komen te staan vanuit de landbouwsector omdat er tegelijkertijd een hoger ambitieniveau (klimaat en milieu) wordt gevraagd. “LTO Nederland pleit in Brussel voor behoud van het huidige landbouwbudget. Een lager budget kan ontmoedigend werken en de goede plannen van de Commissie juist tegen werken”.

Calon is ook niet te spreken over de mogelijke verdeling van de korting over de EU-lidstaten. Sommige lidstaten gaan er in het voorstel van Hogan zelfs op vooruit. Dat gaat ten koste van het budget voor Nederland. “De Nederlandse grond- en arbeidskosten zijn de hoogste van Europa. Nederlandse boeren zullen de gevolgen van een korting op het budget dus eerder voelen dan hun Europese collega’s. Daarom verzetten we ons hiertegen”. 

Het is de vraag wanneer het nieuwe gemeenschappelijk landbouwbeleid op het boerenerf beland. In mei 2019 zijn er Europese verkiezingen. Het is de ambitie van de Commissie om voor die tijd een akkoord te bereiken met het Europees Parlement en de Raad van landbouwministers. De kans dat dit gaat lukken is volgens betrokkenen erg klein. Mogelijk dat boeren pas in 2022 of 2023 iets gaan merken van het nieuwe beleid. 

01 juni 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven