Bezoekersprotocol pluimveebedrijven aangepast

Het bezoekersprotocol uit de Regeling preventie vogelgriep 2017 is geactualiseerd. Zo is onder meer het principe van schone weg – vuile weg duidelijker opgeschreven.

De Regeling preventie vogelgriep 2017 is nog steeds van kracht. De reden is het structurele risico op insleep of versleep van vogelgriepvirus vanuit wilde watervogels. Artikel 3 van deze Regeling gaat het bezoekersprotocol voor het mogen betreden van een commercieel pluimveebedrijf. Dat protocol is geactualiseerd protocol en praktischer opgesteld. Dat hebben NVWA en LNV bekend gemaakt. Zo is het principe van schone weg – vuile weg in het protocol duidelijker opgeschreven. Naast de bestaande doucheverplichting is bij ontbreken van een douche een omkleedprotocol opgenomen. Daardoor wordt de naleving van de regels eenvoudiger.

AVINED
De koepelorganisatie AVINED (http://www.avined.nl/thema/over-avined ) gaat pluimveehouders ondersteunen bij het implementeren van betere biosecurity, waaronder het inbouwen van een douche en het implementeren van het schone weg- vuile weg principe. Het geactualiseerde protocol sluit nu ook beter aan bij de eisen die voor IKB gelden. AVINED doet een beroep op alle pluimveehouders en erfbetreders om het herziene protocol consequent te gebruiken. 
De stichtingen AVINED, OVONED en PLUIMNED zijn eind 2013 opgericht door LTO/NOP, NVP, NEPLUVI en ANEVEI om enkele activiteiten van het Productschap Pluimvee en Eieren (PPE) voort te kunnen zetten.

Het aangepaste protocol vindt u in de bijlage en is op de NVWA-site via deze link te vinden.
 

 

29 april 2018

BRON:
AVINED
Naar boven