Duidelijkheid over fosfaatrechten en diercategorieën vleesveehouders laat nog op zich wachten

LTO Nederland dringt bij het ministerie van Natuur, Landbouw en Voedselkwaliteit aan voor een oplossing in het fosfaatrechtenstelsel voor vleesveehouders. Op 1 maart zou het ministerie van LNV de sector meer duidelijkheid geven over de uitwerking en invulling van het dit stelsel voor met name zoogkoeienhouders en hun jongvee. Dit overleg is nu verschoven naar 9 maart 2018.

 

‘De koek is op’, reageert Wouter Hartendorf, voorzitter vakgroep Vleesveehouderij van LTO Nederland. ‘Het is belangrijk dat onze leden snel meer duidelijkheid krijgen en er na 9 maart concrete stappen kunnen worden gezet.’

 

Het tijdspad na het overleg is nog onbekend en een periode van onzekerheid is op dit moment onoverkomelijk. Feit blijft dat het fosfaatrechtenstelsel ook voor de diercategorieën 101 en 102 en reeds in werking is sinds 1 januari 2018.

23 februari 2018

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven