LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO: fraude onacceptabel

De belangenorganisaties in de zuivelsector zijn zeer geschokt door de mededeling van minister Schouten van Landbouw dat het afgelopen jaar door een deel van de melkveehouders zou zijn gefraudeerd met het I&R-systeem in het kader van het fosfaatreductieplan. LTO Nederland, NMV, NAJK en NZO vinden de fraude onacceptabel en nemen er resoluut afstand van. Zij zeggen het ministerie alle medewerking toe bij de aanpak van de fraude.

23 januari 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven