Nieuw convenant fruitteelt in Utrecht

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, provincie Utrecht en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) hebben voor een nieuwe periode een convenant ‘Schoon water Utrechtse fruitteelt’ afgesloten. Het convenant geldt tot en met 2020 en is 17 januari 2018 tijdens de Fruitteelt Vakbeurs getekend door Marc André de la Porte, voorzitter NFO-Midden-Nederland, Guus Beugelink, hoogheemraad De Stichtse Rijnlanden, en Mariëtte Pennarts, gedeputeerde provincie Utrecht.

Marc André de la Porte: “De Utrechtse fruitteeltsector is tevreden over de samenwerking met het hoogheemraadschap en de provincie Utrecht in de afgelopen jaren en wil haar verantwoordelijkheid blijven nemen om in openheid gezamenlijk te werken aan het terugdringen van normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlakte- en grondwater”.

Guus Beugelink: “Door samen de resultaten van metingen te bespreken, maken we fruittelers bewust van de invloed van hun gebruik van middelen op de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater. De emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is afgenomen. We verwachten dat we dit in de loop van de jaren ook in het oppervlaktewater terugzien, maar zover is het nog niet.” 

https://www.nfofruit.nl/nieuws/nieuw-convenant-schoon-water-utrechtse-fruitteelt/
https://www.hdsr.nl/actueel/nieuws/@68222/nieuw-convenant/

18 januari 2018

BRON:
NFO
Naar boven