Draaiboek voor calamiteiten online beschikbaar

Boeren en tuinders die te maken krijgen met schade als gevolg van bijvoorbeeld de westerstorm, kunnen vanaf vandaag het draaiboek ‘Eerste Hulp bij Calamiteiten’ van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw on line raadplegen. De Werkgeverslijn publiceerde dit draaiboek, maar het is ontwikkeld in samenwerking met Stigas. Het draaiboek helpt boeren en tuinders op weg in geval van stormschade of bij andere calamiteiten en is gratis te downloaden via www.werkgeverslijn.nl/calamiteit

Elk agrarisch bedrijf kan getroffen worden door een calamiteit, zoals dierziekten, EHEC-bacterie of schade door het weer. Volgens Peter Baltus van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw is het belangrijk om een plan te hebben voor het geval een calamiteit zich voordoet. “Een calamiteit komt bijna altijd onverwacht en altijd ongelegen, kijk maar naar de storm van vandaag. We krijgen signalen over kapotte kassen, zwaar beschadigde staldaken en omgewaaide silo’s. Als zoiets gebeurt, is het zeker voor een werkgever belangrijk om snel over een goed draaiboek te beschikken om adequaat te kunnen reageren.”

Belangrijke tips
Het draaiboek Eerste Hulp Bij Calamiteiten geeft ondernemers handreikingen voor onder andere de acties die zij direct na een calamiteit moeten regelen. “Belangrijke tips zijn om filmpjes en foto’s te maken van de schade, niets op te ruimen voor de verzekering is ingelicht is en een crisis logboek bij te houden om te noteren wat wanneer gebeurde en welke acties zijn genomen. Ook adviseert de Werkgeverslijn ondernemers om te overleggen met hun sectororganisatie, zeker als er een calamiteit is die de sector breed raakt”, aldus Baltus.

Draaiboek downloaden
Het draaiboek van de Werkgeverslijn land- en tuinbouw focust op arbeid gerelateerde zaken en richt zich land- en tuinbouwbedrijven. Werkgevers die vandaag te maken krijgen met schade kunnen direct gebruik maken van het draaiboek door het gratis te downloaden op www.werkgeverslijn.nl/calamiteit 

18 januari 2018

BRON:
Werkgeverslijn LTO
Naar boven