Afschaffen POR leidt tot dagvaarding

Nu het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit(LNV) definitief heeft besloten de POR-regeling per 1 januari 2018 af te schaffen, is dat voor LTO/NOP, POV, NVP en DEP reden naar de rechter te stappen.

De dagvaarding is verstuurd en de zittingsdatum is voorzien voor 15 februari. LTO Nederland/NOP, de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Nederlandse Vereniging van Pluimveehouders (NVP) en coöperatie Duurzame Energie Productie (DEP) trekken samen op. De POR-regeling (Ontheffing Productierechten Meststoffenwet) is in januari 2015 voor het laatst opengesteld voor varkens en pluimvee. De regeling biedt ruimte voor 121.622 varkenseenheden en 1.200.000 pluimveerechten. Dit houdt in dat veehouders zonder dierrechten mochten uitbreiden, mits de mest 100 procent wordt verwerkt en buiten Nederland wordt afgezet.
Nadat LNV heeft laten weten de POR-regeling af te schaffen en lopende ontheffingen niet te verlengen per 1 januari 2018, hebben POV, LTO-NOP, NVP en DEP bezwaar gemaakt. Zij hebben formeel uitgenodigd tot een gesprek en zijn voorbereidingen gaan treffen voor een rechtszaak. Het gesprek heeft plaatsgevonden in december. De boodschap vanuit het ministerie was helder, ze blijven bij het besluit en de ontheffingen zijn per 1 januari 2018 ingetrokken. Alle ontheffing houders zijn hierover per brief in kennis gesteld.

Stap naar de rechter
Dit besluit heeft zeer grote gevolgen voor beide sectoren en treft juist de varkens- en pluimveehouders die hebben geïnvesteerd in duurzame stallen en mestverwerking en heeft een prijsopdrijvend effect op de toch al dure dierrechten. Dat is ongewenst voor verdere duurzame bedrijfsontwikkeling. Dit heeft POV, LTO-NOP, NVP en DEP doen besluiten de stap naar de rechter te maken. “Duurzaamheid moet worden beloond, in plaats van te worden afgestraft”, menen POV, LTO-NOP, NVP en DEP.

09 januari 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven