PHIL HOGAN OPENT KANTOOR LTO NEDERLAND

Eurocommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling Phil Hogan spreekt bij de opening dinsdag 9 januari van het nieuwe kantoor van LTO Nederland. Aan de opening gaat een (online) dialoog met boeren, burgers en buitenlui vooraf. Aan deze publieksdiscussie doet ook minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) mee.

De dialoog is in het LTO-kantoor, maar via www.slido.com en vanuit onder meer Wageningen (WuR) kunnen vragen gesteld worden aan Hogan en Schouten. Het centrale thema van deze publieksdialoog is de aanstaande verandering in het Europees landbouwbeleid. Het debat is te volgen www.nieuweoogst.nu en https://player.cdn.tv1.eu/player/macros/eu/denhaag_090118. Via www.slido.com kunnen vragen gesteld worden. De toegangscode hiervoor is #ToekomstGLB. “We zijn zeer verheugd dat EU-commissaris Hogan ons kantoor heeft uitgekozen voor een dialoog over het GLB. Als LTO willen we het gesprek over de issues en de toekomst van de land- en tuinbouw stimuleren en faciliteren”, zegt voorzitter Marc Calon van LTO Nederland. “Wij staan open voor nieuwe ideeën om de positie van onze leden in de keten en in de samenleving te versterken. Daar draagt deze dialoog aan bij.”

Feestelijkheden
De dialoog met Hogan en Schouten en de feestelijkheden rondom de opening van het LTO kantoor aan de Bezuidenhoutseweg 105 in Den Haag, markeren de vernieuwing van de LTO Nederland organisatie. “Daar is de afgelopen anderhalf jaar hard aan gewerkt. We hebben een bijna totaal vernieuwd bestuurlijk kader voor onze vakgroepen en portefeuilles, we hebben een ledenraad ingesteld als hoogste orgaan en de leden van regionale organisaties zijn nu ook indirect lid van LTO Nederland. We kunnen nu via de vakgroepen rechtstreeks communiceren met sectorgenoten”, aldus Marc Calon. “Als laatste stap hebben we voor de jaarwisseling een nieuw landelijk team van in totaal 25 goede mensen kunnen benoemen. Aan de slag, zou ik zeggen, voor boeren en tuinders en voor de Nederlandse agrarische sector.”

Vernieuwing
Een éénduidige, snelle en een coherente landelijke positiebepaling in de sector en directe communicatie met leden via de lijn van de sectoren, zijn de hoofdlijnen in de vernieuwing van LTO Nederland. “In het veld zeggen we dat de sectoren in de lead zijn. Daarmee willen we aansluiten bij leden en nadrukkelijk samenwerken met ketenpartners. We willen contact en interactie met leden en landelijk en internationaal met één stem spreken. Als vakgroep én als LTO Nederland”, licht Calon toe. Naast 17 nieuw samengestelde vakgroepen, zijn ook 11 portefeuillehouders benoemd. “De portefeuillehouders zijn onder meer verantwoordelijk voor de inhoudelijke afstemming over sectoren heen, van buiten naar binnen en zoeken naar verbinding met netwerken en de samenleving. We willen de plaats zijn waar we elkaar ontmoeten en doorpraten over de toekomst van de land- en tuinbouw.”

Samenwerking
Met de vernieuwing van LTO Nederland heeft ook de samenwerking met de regionale organisaties (LLTB, ZLTO en LTO Noord) een impuls gekregen. “De rollen zijn duidelijker en daarmee werken we veel effectiever samen in de belangenbehartiging. Waar we met elkaar aan werken is draagvlak bij publiek, overheid en ketenpartijen. Dat doen we door inhoudelijk onze keuzes goed af te stemmen, in te zetten op communicatie en samen te werken in netwerken,” besluit Calon.

08 januari 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven