Overeenkomst grondwater bescherming

LTO Nederland, Interprovinciaal Overleg (IPO), de vereniging van waterbedrijven Vewin en de ministers van Landbouw (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (I&W) gaan samenwerken om de uitspoeling van nitraat in grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen.

De samenwerking is vastgelegd in een overeenkomst. Doel is om in 40 grondwaterbeschermingsgebieden de waterkwaliteit te verbeteren, om daarmee te voldoen aan de wettelijke norm voor nitraat. De bestuursovereenkomst treedt op 1 januari 2018 in werking. Op basis van de Nitraatrichtlijn geldt een streefwaarde van 50 mg/l nitraat in grondwater. Bij veel grondwaterwinningen, waar water opgepompt wordt om drinkwater van te maken, wordt nu te veel nitraat aangetroffen.

Lees ook: https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2017/12/22/partijen-slaan-handen-ineen-tegen-nitraatuitspoeling?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=nieuwsbrief-22-12-2017

 

22 december 2017

BRON:
Naar boven