Benoemingen: Cees Ruhé, Trienke Elshof en Arjan Stello

Trienke Elshof (50) uit het Friese Oldetrijne  is benoemd tot portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. Cees Ruhé (51) uit het Drentse Erica is benoemd tot portefeuillehouder Onderwijs en Innovatie en Arjan Stello (40) uit het Gelderse Hoenzadriel is benoemd tot bestuurslid van de vakgroep Paddenstoelenteelt. Daarmee is de bestuurlijke inrichting van LTO Nederland in het kader van de modernisering afgerond.

 

Cees Ruhé

Cees Ruhé is potplantenteler in het Drentse Erica. Ruhé wil zich met zijn benoeming als portefeuillehouder Innovatie en Onderwijs inzetten voor de samenwerking tussen onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven. ‘Deze samenwerking binnen de gouden driehoek is voor medewerkers en ondernemers van belang om goed gebruik te maken van nieuwe innovaties en technieken,’ zegt Cees Ruhé. ‘Het tempo van de innovaties die nodig zijn voor de verduurzaming die van onze sector wordt verwacht, is heel groot. En moet dus net als met glasvezel, snel en met een hoge kwaliteit.’

Naast deze bestuursfunctie als portefeuillehouder blijft Cees Ruhé ook als bestuurder actief bij LTO Glaskracht Nederland.

 

Trienke Elshof

De Friese melkveehoudster Trienke Elshof is verheugd met haar benoeming als portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving. ‘Gezien de discussies over bijvoorbeeld water, fijnstof en CO2 liggen er genoeg complexe dossiers waar wij hard voor aan de bak moeten’, reageert Elshof. ‘De portefeuille is veelomvattend en heeft veel raakvlakken met andere portefeuilles zoals water, bodem, klimaat en innovatie. Daarom is het belangrijk dat er een goede afstemming is tussen de portefeuilles en ook met de vakgroepen.’

Trienke Elshof blijft naast deze nieuwe bestuursfunctie ook regiovoorzitter regio Noord bij LTO Noord. ‘Daarmee behoud ik de aansluiting met de leden. En ik zie het als een versterking van mijn werk’, aldus Elshof.

 

Arjan Stello

Champignonkweker Arjan Stello vindt het belangrijk dat de vakgroep Paddenstoelenteelt de uitdagingen binnen de paddenstoelensector op een adequate wijze blijft oplossen. ‘Het is ook van groot belang dat we de eigen identiteit van onze relatief kleine sector behouden,’ zegt Stello. ‘Ik wil mij daar graag voor inzetten door als lid van de vakgroep een klankbord voor mijn collega’s te zijn en met zijn allen te werken aan een toekomstbestendige paddenstoelensector.’   

15 december 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven