LTO en POV herbevestigen derogatie inzet

LTO Nederland en Producenten Organisatie Varkenshouderij bevestigen hun inzet voor de lopende gesprekken tussen Nederland en de Europese Commissie over derogatie. LTO en POV gaan voor gewasderogatie en erkenning van dunne fractie varkensmest.

Binnen afzienbare termijn gaan de gesprekken tussen de Nederlandse overheid en de Europese Commissie over de derogatie een volgende fase in. De uitkomst van deze gesprekken zijn van ‘uitermate groot belang’, stellen LTO en POV vast. “Korte kringlopen in de landbouw, circulariteit van meststoffen en een optimale gewasteelt met een brede inzet van dierlijke mineralen en producten hieruit vormen de basis van de inzet van LTO en POV voor een nieuwe derogatie”, stelt Claude van Dongen, LTO Portefeuillehouder Bodem en Water.
Ingrid Jansen van de POV vult aan: “Wij zien de Nederlandse akkerbouw als een belangrijke klant voor onze kwaliteitsproducten uit dierlijke mest. Om hen optimaal te kunnen bedienen is gebruik van dunne fractie (uit varkensmest) met tot 230 kilogram stikstof per hectare op bijvoorbeeld wintertarwe, een perfecte vorm van gewasderogatie. Derogatie kunnen we op deze manier zien als een extra instrument om kringlooplandbouw concreet in te vullen. Dat doet de varkenshouderij aan de voorkant al met bijvoorbeeld co-producten uit de voedingsmiddelenindustrie die via voer optimaal verwaarden tot vlees. Zo wordt de cirkel rond.”  

Melkveehouderij
Henk Schoonvelde  is  portefeuillehouder voor LTO Melkveehouderij. Hij specificeert de LTO insteek: “Een nieuwe gewasderogatie dient in onze ogen in het belang te zijn van een betere waterkwaliteit, het op peil houden van de bodemvruchtbaarheid, samenwerkingsmogelijkheden met plantentelers en andere veehouders en gericht werken aan een goede voervoorziening met zoveel mogelijk eiwit uit de eigen regio.” De combinatie van grasland en derogatie staat voor schoon drinkwater. Een gewas derogatie zal deelname aan derogatie in de nu nog kwetsbare gebieden aantrekkelijker maken. “Meer grasland in die gebieden helpt ons met het halen van de doelen. Dus een gewasderogatie voor grasland met een N-voorziening uit graasdiermest van zeker 300 kilogram stikstof is hierbij ons uitgangspunt.”

Onderzoek
POV en LTO Nederland voelen zich gesteund door recent wetenschappelijk onderzoek van de Wageningen universiteit (WUR) dat de insteek derogatie op akkerbouwgewassen met dunne fractie uit bewerkte varkensmest en gewasderogatie voor grasland op 300 kilogram stikstof, verder onderbouwt. Van Dongen: “Een doorbraak is nu nodig, willen we de kringlooplandbouw daadwerkelijk vormgeven dan zullen vanuit Europa de kaders geboden moeten worden. De Commissie kan ons op weg helpen. We staan te springen om aan de slag te kunnen!”      
 

 

11 december 2017

BRON:
LTO en POV
Naar boven