Grenzen soms niet duidelijk

Boeren die doelbewust de zaak besodemieteren, grond van gemeente of waterschap gebruiken zonder toestemming, daar neemt LTO Nederland afstand van. “Dat kan niet en daar moet tegen worden opgetreden”, aldus LTO Nederland.

Boeren en tuinders geven jaarlijks aan de overheid door hoe groot de oppervlakte van hun grond is en waar de percelen eigendom en pacht liggen. De opgave is basis voor onder meer mestwetgeving en eventuele toeslagen. Suggesties dat boeren en tuinders frauderen met deze opgaves, zijn niet gebaseerd op kennis van zaken. “Er kan best eens iets fout gaan, maar dat is niet hetzelfde als bewust de boel besodemieteren en geld opstrijken waar je als boer geen recht op hebt. Doen boeren dat wel, dan moet opgetreden worden. Dat is een zaak voor de handhavers.”

Informatie verzamelen
In de land- en tuinbouw wordt veel informatie verzameld. Verschillende overheidsdiensten of onderzoeksinstituten zijn daarbij betrokken. RVO en Kadaster zijn twee van die ‘verzamelaars’ van landbouw informatie. Bijvoorbeeld als het gaat over welk perceel grond precies van de boer en de tuinder is. “Dat wordt bepaald door de beschrijving bij het Kadaster (eigendom) en via digitale beelden (gebruik) die door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden geleverd. Het RVO vraagt jaarlijks aan boeren en tuinders om de geleverde digitale beelden te controleren. En daar kan best een keer iets misgaan”, reageert LTO Nederland.

Satellietfoto's
Immers op beelden van bovenuit de lucht is niet altijd precies aan te geven waar de grens ligt. Als het bermgras is en het land ernaast ook, en er ligt geen sloot tussen, dan is het aan de boer om heel precies door te geven waar dan wel de grens ligt. “Soms hebben boeren her en der in de streek wel 30 of 40 percelen, groot en klein, liggen en die moeten ze allemaal controleren op basis van de satellietfoto’s van RVO. En dat zijn prima foto’s, maar daar is niet altijd en overal even duidelijk de grens aangeven tussen berm en grasland.”

RVO invullen
Desgevraagd meldt de RVO dat bij het niet helemaal correct invullen van de grenzen, er geen sprake kan zijn van fraude en opstrijken van subsidiegelden. “Dat boeren soms de berm in ‘een rondje mee maaien’ heeft niets te maken met fraude, maar zegt iets over het maaibeleid van gemeenten of waterschap. Dat wordt ‘natuurvriendelijk’ genoemd, maar is vanwege onkruid bij boeren en tuinders soms een doorn in het oog.”

04 december 2017

BRON:
LTO Nederland
Naar boven