LTO en NFU pleiten voor open handelsrelaties na Brexit

De voorzitters van beide organisaties, Marc Calon (LTO) en Meurig Raymond (NFU) spraken twee dagen met elkaar in Londen over de Brexit, oneerlijke handelspraktijken en het gewasbeschermingsdossier. De potentiele impact van een Brexit op de landbouwsector is een prioriteit van beide voorzitters. "Wij zijn een exportgericht land. De Brexit is potentieel een grote bedreiging voor onze Nederlandse agrarische sector. We moeten alles in het werk stellen om er voor te zorgen dat de handel in agrarische producten zo soepel mogelijk kan blijven doorgaan na de Brexit", aldus Marc Calon. Raymond voegt daaraan toe: "Wij benadrukken steeds weer het belang van de agrarische handel met de EU voor Britse boeren en tuinders. Wanneer we geen stevige handelsdeal kunnen sluiten met de EU hebben wij een groot probleem. We moeten er voor zorgen dat er een vrije doorgang blijft voor voedsel naar deze voor ons beide zo belangrijke markten."
Beide organisaties hebben de afgelopen tijd intensief samengewerkt in de discussie rond de re-autorisatie van Glyfosaat in Brussel. Marc Calon: "We hebben glyfosaat nodig in de plantgezondheidstoolbox voor de toekomst. Glyfosaat zorgt voor minder middelengebruik en leidt ook tot minder belasting van de bodem doordat we minder hoeven te ploegen."
Meurig Raymond: "Momenteel is er geen reden dat glyfosaat niet opnieuw kan worden toegelaten in de EU. We zullen de aankomende tijd met onze Nederlandse en andere EU collega’s blijven samenwerken om er voor te zorgen dat de feiten het debat bepalen voordat de stemming over re-autorisatie eind van deze maand in Brussel plaats zal vinden."


Beide voorzitters verwelkomen de initiatieven van Brussel om oneerlijke handelspraktijken in de voedselketen tegen te gaan. Zowel de NFU als LTO zullen deelnemen aan de publieke consultatie van de Europese Commissie over dit onderwerp. "Wij zijn geïnteresseerd in de ontwikkelingen rond de Grocery Supplier Code of Practise (GSCOP) wetgeving en de Grocery Code Adjudicator (GCA) in het Verenigd Koninkrijk. Mogelijk kunnen zulke instrumenten ons ook helpen om de balans in de voedselketen verder te verbeteren. Inkomens van boeren en tuinders zijn afhankelijk van goed functionerende ketens waarin eerlijke handel plaatsvindt voor zowel de boeren en tuinders als consumenten. Wanneer we kunnen werken aan een systeem waarbinnen we kunnen werken aan deze goed functionerende ketens zonder de interventie van een overheid dan zijn we daarin geïnteresseerd", concludeert Calon.

 

24 oktober 2017

BRON:
Koert Verkerk
Naar boven