‘Melkveehouders verdienen een compliment’

Minister Kamp (EZ) stuurde gisteren een persbericht uit met de boodschap dat melkveehouders hun veestapel de komende maanden niet meer moeten laten groeien, omdat zij anders de derogatie, alsnog dreigen te verliezen. “Kamp spreekt over forse groei. Dat wil ik graag nuanceren. We hebben in het najaar altijd vanwege het afkalfpatroon op veel bedrijven een wat groter aantal dieren in de stal. Het is veel belangrijker om te benadrukken dat we met elkaar in staat zijn geweest om de veestapel fors te verkleinen.”
Neemt niet weg dat ook Meulenbroeks vindt dat melkveehouders scherp moeten blijven. “We kunnen nu niet verslappen. We moeten met elkaar scherp blijven en zorgen dat er geen reden is om de derogatie niet te verlengen. Dan zijn we verder van huis. Dus bij dezen een oproep aan melkveehouders let op het aantal dieren op je bedrijf.”
De afspraken zijn dat Nederland eind december onder het Europese fosfaatplafond moet zijn om de derogatie te behouden. Het verlies van deze uitzonderingspositie kan financiële gevolgen hebben. “Gelukkig zegt minister Kamp ook dat Nederland op dit moment nog steeds op koers ligt”, aldus Meulenbroeks.
Uit nieuwe cijfers van het CBS blijkt dat de fosfaatproductie in de melkveehouderij in de eerste negen maanden van dit jaar met 9,2 miljoen kilo is afgenomen. Dat is onder meer het gevolg van het fosfaatreductieplan waar sector en overheid samen aan hebben gewerkt. Doel van het fosfaatreductieplan is om dit jaar in totaal 8,2 miljoen kilo fosfaat te reduceren. Met de behaalde 9,2 miljoen kilo is dat streven binnen handbereik. 

19 oktober 2017

BRON:
Naar boven