Benoeming portefeuillehouders en bestuursleden vakgroep Paddenstoelenteelt

Afgelopen week zijn opnieuw portefeuillehouders benoemd. Claude van Dongen uit Oosteind is de nieuwe portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit, Joris Baecke uit Nieuw-Namen is benoemd tot portefeuillehouder Gezonde Planten en Wim van den Boomen uit Someren is benoemd tot portefeuillehouder Goed Werkgeverschap & Economisch beleid. Daarnaast zijn Peter van de Berg uit Boekel, Gerard Sikes uit Ysselsteyn en Warmolt Boer uit Hoogeveen benoemd als bestuursleden van de vakgroep Paddenstoelenteelt.

 

Claude van Dongen portefeuillehouder Bodem- en Waterkwaliteit

Claude van Dongen gaat naast zijn beroep als melkveehouder en sierteler aan de slag met de portefeuille Bodem- en Waterkwaliteit van LTO Nederland. ‘Ik zal mij inzetten om te komen tot een mestbeleid waarin het aantrekkelijk is om de juiste keuzes te maken. Goed voor de landbouw en ook voor het milieu,’  zegt Claude van Dongen. Deze kersverse portefeuillehouder wil daarbinnen de sectoren in de lead zetten, ‘De sectoren moeten zelf bepalen hoe zij doelen gezamenlijk gaan halen. Het verhaal moeten zij zelf schrijven en daar help ik graag aan mee.’

 

Joris Baecke portefeuillehouder Gezonde Planten

Joris Baecke is akkerbouwer in Zeeland en tevens vicevoorzitter van de ZLTO. Voor Baecke was zijn werk als portefeuillehouder Plantgezondheid nog niet klaar en ziet hij met zijn hernieuwde benoeming de kans om hiermee verder te gaan. Joris Baecke reageert:  ‘In juli hebben we de Ambitie Plantgezondheid 2030, Gezonde teelt, Gezonde toekomst gepresenteerd. Dit hebben we samen met de plantaardige sectoren tot stand gebracht. Nu is het onze taak samen met ketenpartijen, onderzoek/onderwijs en overheden, onze ondernemers in de gelegenheid te stellen om doelen te bereiken. Een mooie taak waar ik met veel enthousiasme mijn bijdrage aan ga leveren,’ sluit Joris Baecke af.

 

Wim van den Boomen portefeuillehouder Goed Werkgeverschap en Economisch Beleid

Al jaren volgt Wim van den Boomen met veel interesse de zaken op het terrein van sociaal economisch en arbeid. Van den Boomen, voorheen portefeuillehouder Sociale Zaken wil zijn benoeming benutten om verder te gaan met de weg die hij samen met het beleidsteam is ingeslagen. ‘Ik zie dat we vertrouwen krijgen bij de sociale partners over goed ondernemerschap door de verbindingen die we maken, het vertellen van waar we voor staan en ook het waarmaken hiervan,’ zegt Wim van den Boomen. ‘Ik zie het als mijn taak om verbinding te maken en te overtuigen. Samen met anderen wil ik een succes maken van wat goed werkgeverschap inhoudt en hoe we hier in de toekomst vorm aan geven.’

 

Vakgroep Paddenstoelenteelt

Voor de vakgroep Paddenstoelenteelt zijn Peter van de Berg, Gerard Sikes en Warmolt Boer benoemd als de nieuwe bestuursleden. Ko Hooijmans blijft op dit moment de voorzitter van en Bert Rademakers blijft de adviseur van de vakgroep. Zij zullen zich gezamenlijk inzetten voor de belangen van de Nederlandse paddenstoelentelers. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe voorzitter bij voorkeur uit het Noorden van Nederland.

04 oktober 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven