Dagvaarding tegen NVWA

LTO Nederland bereidt een dagvaarding voor tegen de NVWA. Centraal daarin staat het feit dat de NVWA heeft nagelaten om de sector te waarschuwen toen in november 2016 bekend was dat fipronil werd gebruikt. ‘Als sector hadden wij erop kunnen anticiperen en die kans is ons nu onthouden,’ reageert Eric Hubers, voorzitter vakgroep Pluimveehouderij van LTO Nederland/NOP.

 

De conclusie van de vakgroep is dat de NVWA tekort is geschoten in het bewaken van de voedselveiligheid en ook de afgelopen maanden veel steken heeft laten vallen waardoor de pluimveesector onnodig en disproportioneel veel schade heeft geleden. De procedure gaat in eerste instantie over de schuldvraag. Pas na een rechterlijke uitspraak daarover komt een eventuele schadeclaim aan de orde. ‘Op dit moment wordt enorm hard gewerkt om binnen enkele weken de dagvaarding te kunnen afronden,’ zegt Hubers.

 

LTO Nederland/NOP neemt het initiatief in de dagvaarding tegen de NVWA en trekt daarin samen op met de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP). Het juridische deel wordt verzorgd door BarentsKrans Advocaten in Den Haag. Met vier advocatenkantoren is afgesproken dat zij zich zullen aansluiten als hun klanten daar mee instemmen. Dat betreft Boskamp & Willems Advocaten (Eindhoven), Bout Advocaten (Groningen),  A&S Advocaten (Wageningen) en Accon AVM. Enkele andere advocatenkantoren hebben deelname nog in beraad.

 

Getroffen pluimveehouders die zich nog niet bij hun verzekering of een advocaat hebben gemeld, worden geadviseerd om dit alsnog te doen.

01 september 2017

BRON:
Djura Hoeksma
Naar boven