LTO: bloemrijke bermen samen inrichten en beheren

Voor LTO Nederland is biodiversiteit van groot belang voor de landbouwproductie. Agrariërs werken en leven dagelijks in en met de natuur. Echter bepaalde plantensoorten in bermen kunnen giftig zijn voor mensen en vee. Of gewassen op akkers verdringen. Dit kan leiden tot economische schade. LTO wil daarom graag samen met de bermeigenaren afspraken maken over de plantenkeuze in bermen en het gezamenlijk onderhoud.

Plantenkeuze
LTO Nederland denkt graag mee over de plantenkeuze in zaaimengsels. Dit om te voorkomen dat er soorten worden gekozen die giftig zijn voor bijvoorbeeld koeien en paarden. Ook kunnen kruiden zo sterk zijn in de concurrentieslag met soorten om hen heen dat zij een bedreiging zijn voor gewassen op de akkers en plantensoorten in bloemrijke bermen. De ridderzuring is hier een goed voorbeeld van. Een goede plantenkeuze heeft dan ook een breder belang.

Samen optrekken bij beheer 
LTO Nederland constateert dat de meeste bermen worden gemaaid en dat het maaisel blijft liggen. LTO ziet dit vooral bij gemeenten. LTO Nederland wil graag dat gemeenten de bloemrijke bermenmaaien en het maaisel vervolgens afvoeren. Hiermee wordt voorkomen dat zaden van planten overwaaien naar de akkers en weilanden. LTO Nederland roept de bermbeheerders op om ook hiervoor de samenwerking te zoeken met landbouwers. Zij werken hier graag aan mee in het belang van hun eigen bedrijfsvoering. Goed onderhoud betekent bijvoorbeeld minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen tegen ongewenste planten in de gewassen.

Samenwerking niet nieuw
Het samen optrekken is niet nieuw. Zo’n tien jaar terug zijn er met de provincies Groningen, Friesland en Drenthe al afspraken gemaakt over de aanpak van het giftige jakobskruiskruid en distelsoorten. 
Ook bij projecten voor bloemrijke akkerranden wordt er samengewerkt door akkerbouwers met de vlinderstichting en FLORON.

Kijk op bij de LTO Nederland ambitie plantgezondheid 2030.

 

24 augustus 2017

BRON:
Naar boven