‘Agrarische sector communiceert te weinig naar buiten’

De agrarische sector communiceert vooral in eigen kring en te weinig naar buiten. Dat zegt staatssecretaris Dijksma (EZ) in een vraaggesprek met Nieuwe Oogst, het weekblad van de LTO-organisaties.

De staatssecretaris pleit voor een open houding van boeren en tuinders: “Laat maar zien waar je kwetsbaar bent. Het is helemaal niet verkeerd als het even schuurt. Dan kun je ook laten zien waar je kracht zit.”

Dijksma spreekt haar verbazing uit over het feit, dat de agrarische sector in eigen land relatief weinig waardering ondervindt, terwijl andere landen met bewondering kijken naar de prestaties van de Nederlandse boeren en tuinders.

Stunten met vlees
Ze stelt voorts niet van plan te zijn om weidegang van koeien wettelijk te gaan regelen. Ook is niet voor overheidsregels om het stunten met vlees in supermarkten tegen te gaan. verder verwacht ze dat Nederland aan de vooravond staat van een doorbraak op het mestdossier.

Over de erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger zegt Dijksma alles te doen om Brussel van het nut ervan te overtuigen. ‘Ik kan het niet uitleggen dat we kunstmest elders vandaan moeten halen, terwijl we goede dierlijke mest voorhanden hebben.” Ze wil met proeven laten zien dat het concentraat als alternatief kan dienen en daarmee straks Brussel overtuigen. 

Mededingingsregels
Dat de introductie van de ‘Kip van Morgen’ botst met mededingingsregels, vindt ze jammer. “Maar die regels worden bewaakt door een onafhankelijke organisatie en we kunnen niet voorbijgaan aan hun oordeel.” Verwijzend naar het ‘Beter Leven-kenmerk’ en een Jumbo-initiatief kondigt ze aan in gesprek te gaan met het bedrijfsleven over hoe nu verder.

De staatssecretaris zegt na ruim twee jaar onder de indruk te zijn van de veerkracht van boeren en tuinders. "De sector is enorm innovatief en kent sterke ondernemers. Het is jammer dat dat in het debat over de Nederlandse land- en tuinbouw niet dominant is".

 

      

 

 

 

08 februari 2015

BRON:
Jack Luiten / Nieuwe Oogst
Naar boven