Plan van Aanpak Dierenbescherming en LTO Nederland verbeteren dierenwelzijn

De Dierenbescherming en LTO Nederland presenteren vandaag op de dierenwelzijnstop een vijftal standpunten om het welzijn van dieren binnen Europa te verbeteren.
Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken organiseert de dierenwelzijnstop samen met de Duitse minister Schmidt van landbouw en de Deense minister Jørgensen van Landbouw. Zij zullen vandaag een gezamenlijke verklaring ondertekenen waarin zij de samenwerking voor meer dierenwelzijn binnen Europa bekrachtigen.
 
In aanloop naar de welzijnstop presenteren Dierenbescherming en LTO Nederland een plan van aanpak met een vijftal speerpunten om duidelijk te maken waarvoor beide partijen zich willen inzetten om het welzijn van dieren in Europa te verbeteren.
 
De aandacht voor het welzijn van dieren is groot, als ook het belang om in Europa een hoge standaard van dierenwelzijn te hebben. Ervaring leert de Dierenbescherming en LTO Nederland dat initiatieven via de markt een groter effect hebben, dan uitsluitend het afdwingen ervan via wetgeving.
 
Dit zijn de vijf speerpunten, waarvan u de uitwerking in het plan van aanpak vindt:
1.       Markt laten sturen, via wetgeving ondergrens borgen;
2.       Meer begrip bij mededinging voor verduurzamen;
3.       Basiseisen ook van kracht voor te importeren producten;
4.       Versterk samenwerking ook bij diergezondheid en ziektebestrijding en
5.       Gelijke Europese regelgeving voor kleine veehouderijtakken.

Plan van Aanpak Dierenbescherming en LTO Nederland ter verbetering dierenwelzijn (ENG)

14 december 2014

BRON:
Danielle Rebel
Naar boven