Veevoer met furazolidon is onacceptabel

Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland is helder in zijn reactie op het verboden antibioticum furazolidon dat is gevonden in diervoeder: ‘Geen gesjoemel met ons veevoer. De veroorzakers moeten worden opgespoord door de NVWA. Ze moeten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid en de schade moet op hen worden verhaald.’
Vandaag heeft staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede kamer gemeld dat op meer bedrijven furazolidon is aangetroffen in het veevoer. Zij laat de kamer weten dat het verontreinigde diervoeder van een mengvoerbedrijf is geleverd aan 97 varkenshouderijen en 5 kalverbedrijven in Nederland. Daarnaast is er verontreinigd diervoeder geleverd aan 11 bedrijven in Duitsland. Het onderzoek naar het aantal bedrijven aan wie door twee andere mengvoerbedrijven is geleverd loopt. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de NVWA.
BuRO advies
Het onafhankelijke Bureau risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering (BuRO) van de NVWA heeft eerder een advies uitgebracht over de volksgezondheidsrisico’s. BuRO concludeerde dat, op basis van Europese risicobeoordelingen en gemeten gehaltes, consumenten die vlees of organen hebben gegeten waarin residuen van furazolidon aanwezig zijn, geen ontoelaatbaar gezondheidsrisico hebben opgelopen.
Fraudeurs aanpakken
LTO Nederland vindt voedselveiligheid en volksgezondheid altijd voorop staan. Albert Jan Maat: ‘We roepen de veroorzakers nu op om verantwoording af te leggen. Fraude met voedsel is ontoelaatbaar, dus ook met diervoeder. Over veiligheid in de productie van eten en daarmee transparantie in de keten mag nooit enkele twijfel over bestaan.’
 
Maatregelen
Op de veehouderijbedrijven waarvan bekend is dat zij verontreinigd veevoeder hebben gekregen, wordt nu door de NVWA op basis van een risico gebaseerde steekproef onderzoek ingesteld om te bepalen in welke mate de dieren en/of het vlees is verontreinigd met de verboden stof. Daarnaast loopt nog nader onderzoek naar andere voedersporen.
NVWA
De veehouderijbedrijven worden per brief door de NVWA gewezen op hun verplichtingen, waaronder de verplichting om de dieren waarin furazolidon kan zitten te traceren en te zorgen dat deze niet in de voedselketen worden gebracht. LTO Nederland hoopt dat de veroorzakers van dit probleem snel worden getraceerd en aangepakt. En dat de gedupeerden de benodigde ondersteuning krijgen.

18 juli 2014

BRON:
Danielle Rebel
Naar boven