LTO boos over verplicht kenteken voor tractoren

LTO Nederland is boos over het feit dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich vanmiddag heeft geschaard achter een motie van het PvdA- Kamerlid Attje Kuiken om een kenteken voor tractoren en landbouwvoertuigen in te voeren. “LTO heeft zich hier tegen verzet, omdat een verplicht kenteken als losse maatregel niet bijdraagt aan een betere verkeersveiligheid en andermaal leidt tot een lastenverzwaring voor boeren en tuinders”, zegt Herman van Ham, dossierhouder namens LTO Nederland.

Volgens LTO Nederland is er een prima alternatief voor het verplichte kenteken in de vorm van een vrijwillige herkenningsplaat. Dit voorstel komt voort uit de Commissie Peijs, waarvan onder anderen Cumela, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en Veilig Verkeer Nederland deel uit hebben gemaakt. In de Commissie waren alle partijen het er toen over eens dat verplichte kentekening een veel te zware maatregel is, daar lang niet alle trekkers op de weg komen.

“Voor het landbouwverkeer dat veelvuldig op de weg komt is een herkenningsplaat een goed alternatief, zo luidde toen de conclusie”, aldus Van Ham. LTO stelt nu echter vast dat Cumela, waarin de agrarische loonwerkers zijn verenigd, en ook TLN zich niet meer aan deze afspraak houden. Hierbij speelt concurrentie in het transport op de weg blijkbaar een rol. Echter, de rekening komt nu terecht bij boeren en tuinders. “Juist van die twee organisaties mag worden verwacht dat ze zich inzetten voor een beperking van lasten voor ondernemers”, aldus Van Ham.

Registratie van tractoren door middel van een herkenningsplaat is alleen te rechtvaardigen als er zaken aan worden gekoppeld die wél bijdragen aan de verkeersveiligheid. Het gaat hierbij om een verhoging van de maximumsnelheid voor tractoren van 25 naar 40 km en het toelaten van landbouwverkeer op wegen die daar nu nog voor gesloten zijn. Van Ham: “Juist die combinatie van maatregelen zal leiden tot een betere verkeersveiligheid. Vooral de veiligheid op wegen in de bebouwde kom en op parallelwegen is hiermee gediend.”
LTO Nederland heeft onlangs nog in een brief aan de Tweede Kamer haar bezwaren kenbaar gemaakt tegen het PvdA-voorstel. Nu de motie is aangenomen wil LTO Nederland zo snel mogelijk met verantwoordelijk minister Melanie Schultz (Infrastructuur en Milieu) overleg over de kentekening en de mogelijkheden om de lasten voor de betrokken ondernemers zo laag mogelijk te houden.

Lastenverzwaring voor agrarische bedrijven moet zoveel mogelijk worden voorkomen, vindt LTO. De invoering van een kentekenplicht voor landbouwvoertuigen zou opnieuw leiden tot extra kosten voor de meeste boeren en tuinders. Volgens ramingen gaat het om in totaal 49 miljoen euro per jaar. Dit valt volgens LTO niet te rijmen met de doelstellingen van dit kabinet om de concurrentiepositie van bedrijven te versterken.

26 februari 2013

BRON:
LTO Nederland
Naar boven