Kengetallen

Het LEI en het CBS brengen jaarlijks op verzoek van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie samen het naslagwerk Land- en tuinbouwcijfers uit. Dit geeft een breed statistisch overzicht over de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Nederland. De meest recente en uitgebreidere cijfers zijn ook te vinden op de site van het LEI: http://www3.lei.wur.nl/ltc/index.aspx.

Plantaardig

Dierlijk


Land- en tuinbouw cijfers, uitgebreid
LTO Feiten en Cijfers 2013

Land- en tuinbouw, in kort bestek
Feiten en cijfers agrosector (2012/ 2013)

09 januari 2013

BRON:


Naar boven