Directe democratie!

De politieke campagnes zijn helemaal los. Politieke partijen willen zich onderscheiden in de aanloop naar de verkiezingen op 20 maart (provincies en waterschappen) en 23 mei (Europa). Dat gaat gepaard met veel profileringsdrang. Burgers raken kennelijk in de war van al die beloften en kiezen hun eigen weg. Wat de gele hesjes precies willen, is mij onduidelijk, maar ik zie ontwikkeling. In mijn woonplaats Leeuwarden hebben ze zaterdags al een partytent, voedsel, folders en megafoon beschikbaar. De slogans zal ik u besparen. In Brussel is de ‘Skolstrejk för klimatet’ van de Zweedse scholier Greta Thunberg aangeslagen. Iedere donderdag lopen duizenden jongeren door Brussel om aandacht te vragen voor het klimaat. Positief, energiek, geweldloos. Weer iets zuidelijker, Parijs, hebben de gele hesjes in Parijs gezelschap gekregen van de ‘rode sjaaltjes’. Kortom: directe democratie rukt op. Wat wordt gezien als oude politiek heeft zich te ver verwijderd van het gewone volk. President Macron kwam zelf vanuit zo’n beweging (‘En Marche’) maar is na drie jaar al links en rechts ingehaald. Hij voert nu in heel Frankrijk gesprekken met burgers om het tij nog te keren, maar te laat. In het Verenigd Koninkrijk zien we hoe de oude politiek maar niet kan omgaan met de resultaten van een referendum: brexit. Na de komende Europese verkiezingen dreigt hetzelfde in de EU te gaan gebeuren. Populisten dreigen niet langer met een ‘exit’, maar duwen de EU in de richting van een autoritair bestel met sterke leiders en harde grenzen.

In de land- en tuinbouw hebben we eigenlijk vergelijkbare ontwikkelingen. Ben je nieuw bij LTO, dan mag je eerst wel een maand op cursus om alle afkortingen en hun achtergronden te leren kennen. Organisaties en initiatieven die gedreven en vol goede moed hun eigen niche pakken en zo de verdeeldheid van onze land- en tuinbouw accentueren. Buiten de land- en tuinbouw maakt men gretig gebruik van onze verwarring. Een sector die zo met zichzelf overhoop ligt, is een makkelijk doelwit. Dat moeten we ons aantrekken. Daarom organiseren we de komende maanden verkiezingsdebatten. We nodigen kandidaten van de verschillende partijen uit voor een inhoudelijk debat. We roepen u op om mee te doen. Directe democratie!

Klaas Johan Osinga
Team Internationale Zaken

02 februari 2019

BRON:
Klaas Johan Osinga
Naar boven