Beleidsdossiers

LTO komt op voor de belangen van boeren. Dat doen we ook als vakgroep schapenhouderij. Er zijn vier dossiers waar we ons als vakgroep volledig voor inzetten: wolf, schapen op dijken, I&R registratie en graasdierpremie. Vorige week was een taaie week, wat deze dossiers betreft.
Het wolvenactieplan 2.0 is gepresenteerd. LTO mocht niet meeschrijven aan het plan en dat is te zien. Wij noemen het nu "het grote wolven knuffelplan geïllustreerd met sprookjes". We zijn weer terug bij af. Ik vraag me af, wat de schrijvers van dit plan met onze reacties en vragen op de concepten hebben gedaan, geluisterd naar ons is er in ieder geval niet! Het voelt alsof we terug zijn bij af en weer opnieuw kunnen beginnen. Onze inzet is nog steeds: als we in Nederland gezamenlijk kiezen voor de wolf, dan gaan we ook gezamenlijk de gevolgen daarvan dragen. De directeur van De Hoge Veluwe maakt zicht zorgen om zijn moeflons. Hij vindt ons aan zijn zijde.

In het dossier schapen op de dijken heeft RVO een publicatie op haar website gedaan. Het is goed om je te bedenken, dat deze discussie is aangezwengeld door de NVWA vanuit het mestdossier. De regeling zoals gepubliceerd is nog steeds een tijdelijke regeling. Ik maak me zorgen over de instructies, die de NVWA heeft gekregen. De juristen zijn er namelijk nog steeds onderling niet uit. Mocht je hier tegen problemen aanlopen, laat het ons weten!

Sinds 1 januari is een nieuwe fase in de I&R-regeling opgetreden. Als je aan RVO vraagt om je te helpen om iets recht te zetten, dan kost dat 10 euro per dier. Vorige week had ik het eerste slachtoffer aan de telefoon. 100 schapen waren door de slachterij te laat aangemeld. Dat kost 10 euro voor de eerste 10 dieren en daarna 10 euro per 10 dieren. Zonde van het geld. Dus controleer dubbel als je dieren verplaatst van UBN-nummer: zijn ze bij jou goed uit het systeem gegaan en zijn ze bij de ontvanger goed opnieuw geregistreerd? Niet alleen in het computerprogramma controleren, maar ook in de registratie bij RVO zelf. Er gaat nog steeds veel mis tussen de computerprogramma's en de computer van RVO.

Tot slot de graasdierpremie in het nieuwe GLB. LNV heeft controle gehad van de huidige regeling door Brussel. Brussel is het niet eens met de huidige uitvoering. Er ligt nu een voorstel op tafel, dat volstrekt onwerkbaar is. Je moet dan bij de meitelling de schapen met levensnummer opgeven, die in de natuur gaan lopen. Die dieren moeten daar de hele periode lopen. Gaan ze er  later in (vanwege broedseizoen of zo), tussendoor uit (er is niks meer te vreten of ze moeten gewoon aansterken) dan vervalt de graasdierpremie voor dat dier voor de hele periode. Ook dit voelt als diep zuchten en opnieuw er tegen aan. Probleem is wel, dat Nederland één van de weinige landen is die graasdierpremie heeft en dat Brussel de regeling liever ziet verdwijnen.

En om positief af te sluiten: vorige week hadden we een bijeenkomst met de klankbordgroep schapenhouderij en stakeholders, mensen die dagelijks met schapenhouders te maken hebben (dierenartsen, voerfabriek, transporteurs, RVO). Onze inzet om te professionaliseren werd door hen ondersteund. Dat betekent, dat we met het omzetten van onze visie op de schapenhouderij in Nederland in een plan van aanpak op de goede weg zijn. Dat geeft nieuwe energie!

Saskia Duives-Cahuzak
Voorzitter vakgroep schapenhouderij

28 januari 2019

BRON:
Saskia Duives-Cahuzak
Naar boven