Alle mesttanks met GPS uitrusten, een brevet van onvermogen?

Het lijkt erop dat het ministerie van LNV door signalen van mestfraude de verkeerde weg in slaat. Wat is er aan de hand? Vorig jaar maart hebben de veehouders na veel inspanningen uiteindelijk de derogatie weten te verkrijgen. Brussel stelde echter 1 harde voorwaarde: Nederland moet de mestfraude aanpakken. Medio dit jaar zal de discussie opnieuw op gang komen of wij in Nederland ook voor 2020/2021 een derogatie kunnen krijgen. We zullen dus in Brussel moeten kunnen aantonen dat we werk hebben gemaakt van de mestfraude.
Ook ik ben bezorgd, als bestuurslid van de vakgroep melkveehouderij weet ik dat we een verandering van gedrag en omgang met mest niet binnen een paar maanden kunnen oplossen. Ik hoor ook terug dat de goedwillende melkveehouders enorm balen van frauderende collega’s. Wanneer het mestbeleid in Nederland zou worden uitgevoerd volgens het boekje, zou een deel van de problemen met grondwater allang tot het verleden horen. Echter degenen die het niet nauw nemen met de mestregels zorgen ervoor dat de goedwillende boeren hiervan de dupe dreigen te worden.

Ik roep dan ook alle melkveehouders op, op te staan en afstand te nemen van mestfraude. Dit kun je laten zien door te beginnen met de ondertekening van Keurmest. Bij fraude zijn immers 3 partijen betrokken: de producent, de transporteur en de ontvanger van de mest. Roken doen we ook niet meer in een klas vol kleuters, gesjoemel met mest is vergelijkbaar. Het past niet meer bij deze tijd. Gesjoemel met mest mag er niet als nog toe leiden dat we de derogatie kwijtraken. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor.

Met het derogatiemeetnet laten wij als melkveehouderijsector zien, dat bedrijven die derogatie toepassen, bijdragen aan schoon grondwater. Met het project Koeien en Kansen hebben wij aangetoond als melkveehouderijsector dat het zelfs mogelijk is om nog meer kunstmest te vervangen door rundveedrijfmest op grasland. De LTO-vakgroep Melkveehouderij ziet dit ook als het antwoord op kringlooplandbouw en werken aan klimaat.

Het is dan ook terecht dat wij melkveehouders zijn geschrokken van het streven van LNV om alle mestaanwendapparatuur van GPS te voorzien. Moderne technieken moeten we in de toekomst zeker omarmen bij bijvoorbeeld specifieke verantwoording, maar het op een dergelijke generieke wijze willen doorvoeren, vinden wij te kort door de bocht. Pak de problemen bij de bron aan, daar waar het mis gaat, moet worden ingegrepen. Daar staan wij als vakgroep Melkveehouderij volledig achter.

Meld je aan voor Keurmest via www.keurmest.nl.

Henk Schoonvelde
Bestuurslid LTO Melkveehouderij

18 januari 2019

BRON:
Henk Schoonvelde
Naar boven