Zorgen voor elkaar is van ons allemaal

In het afgelopen jaar ben ik behoorlijk actief geweest rondom het thema “Psychosociale zorg voor boeren en tuinders”. De motivatie om hiermee aan de slag te gaan kwam vanuit mijzelf. Binnen LTO is het geen apart domein, het is van ons allemaal. Toch waren er enkele signalen die mij triggerden.

De Fipronilcrisis van vorige zomer, de documentaire “Het mysterie van de Melkrobot” en ook de signalen vanuit het Vertrouwensloket Welzijn Landbouwhuisdieren zetten mij aan het denken. De geestelijke gezondheidzorg in Nederland is goed georganiseerd en wijdvertakt in de samenleving. Toch sluit de bestaande hulpverlening niet altijd aan bij de hulpvraag van boeren en tuinders. Bovendien was ik mij ervan bewust dat ik onvoldoende kennis had hoe de hulpverlening georganiseerd is. Dat heeft mij doen besluiten om op onderzoek te gaan en een inventarisatie te doen.

Op mijn pad kwam ik de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) tegen die zich actief inzet om hun boeren èn hun werknemers actief te trainen om signalen van psychische nood te herkennen en daar mee om te gaan. Zij ontwikkelden onder andere een training samen met 113, de suïcide-preventielijn. En de Agrozorgwijzer, een digitaal schema waarmee erfbetreders signalen leren zien en herkennen, tips krijgen over de gesprekken die zij aan kunnen gaan en inzicht krijgen in welke instanties beschikbaar zijn voor deskundige hulpverlening.

Daarnaast is ook het ministerie van LNV bezig met een opdracht over psychosociale hulp voor boeren en tuinders naar aanleiding van een opmerking van Jaco Geurts, CDA Tweede Kamerlid, bij de rijksbegroting vorig jaar september. Hij vroeg aandacht en geld voor een betere hulpverlening aan boeren en tuinders tijdens en na een crisissituatie. Hieruit is een bijeenkomst voortgekomen met de hulpverleners uit de geestelijke gezondheidszorg, erfbetreders en LTO Nederland. Hier is geprobeerd om de kloof te dichten tussen de humane gezondheidszorg en boeren en tuinders. Ik heb het initiatief genomen om tot een samenwerking te komen tussen LNV, NZO en LTO Nederland. Die samenwerking is er gelukkig ook gekomen. Het actualiteitenprogramma Nieuwsuur geeft hier binnenkort aandacht aan.

Mijn taak zit er grotendeels op. De kennis over de Agrozorgwijzer en de organisatie van de geestelijke gezondheid in Nederland, ga ik overdragen aan de regio’s. Zij staan dicht bij de leden en zijn daardoor het best in staat om in een vroeg stadium signalen op te vangen van geestelijke nood. Ook de vakgroepen en portefeuillehouders krijgen binnenkort een update zodat ook zij op de hoogte zijn. De regionale LTO’s zijn voorbereid en staan klaar om te helpen en adviseren.

Aan ons de taak om ook oog te hebben voor de mens achter de ondernemer en eens wat vaker te vragen hoe het met hem of haar gaat. Zorgen voor elkaar is immers van ons allemaal. Het wordt tijd dat dit sociale profiel van LTO Nederland weer meer glans krijgt. Daar werken we met elkaar hard aan.

Jeannette van de Ven
Portefeuillehouder Integriteit
jeannette.van.de.ven@zlto.nl

12 november 2018

BRON:
Jeannette van de Ven
Naar boven