Wet Arbeidsmarkt

Deze week stuurde minister Wouter Koolmees de Wet Arbeidsmarkt in Beweging naar de Tweede Kamer. De wet regelt zaken omtrent het in dienst hebben van medewerkers. Al jaren woedt de discussie over flexibilisering van de arbeidsmarkt. Denk aan postbodes die zijn ontslagen en nu met een eigen busje voor eigen rekening en risico op basis van stuksprijs, postpakketjes rondbrengen als zelfstandige. Vaak zonder arbeidsongeschiktheidsverzekering of pensioenopbouw.

Al jaren is door sociale partners geprobeerd om hierover in de SER een akkoord te sluiten. Dat is niet gelukt, vooral omdat de standpunten te ver uiteen lagen. Zo willen de bonden flexibele arbeid duurder maken dan vaste arbeid en een verplichte pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zelfstandigen. De werkgevers, inclusief LTO Nederland, gruwden van deze gedachte. In onze visie kunnen boeren en tuinders zelf wel uitmaken hoe ze dat regelen. Gelukkig hebben we deze zaken tot nu toe van ons lijf weten te houden.

Koolmees probeert nu wel het duurder maken van flexibele arbeid te regelen. Zo gaat de transitievergoeding bij ontslag al gelden vanaf de eerste dag en komt de ww premie voor seizoensarbeid onder het hoge tarief. Samen met wat technische maatregelen kan dit tot forse kostenverhoging gaan leiden van seizoensarbeid, zo’n 7,5 procent.

Wij willen geen uitwassen maar we kunnen ook geen vaste contracten gaan geven voor tijdelijk werk, bijvoorbeeld in de asperges en fruitteelt. De consequenties van dit doorgeslagen voorstel kunnen dan zijn dat bepaalde teelten naar het buitenland verdwijnen. Dat lijkt me geen winst. We zullen dus via de Kamer proberen het aangepast te krijgen.

Marc Calon
Voorzitter LTO Nederland

10 november 2018

BRON:
Marc Calon
Naar boven