Ledenbijeenkomsten, ophalen of zenden?

Als vakgroep melkveehouderij zitten we nu midden in onze najaarsronde. Als bestuurslid een mooie maar intensieve tijd met veel kilometers op het asfalt. Voor mijzelf geldt dat er 400 kilometer zit tussen de meest uiterste bijeenkomsten.  Deze ronde houden we verspreid over Nederland 32 ledenbijeenkomsten waar we als vakgroep graag met de leden in gesprek gaan over de actuele thema’s die in de sector leven. Wat ik mooi vind aan al deze bijeenkomsten; we praten gedurende deze avonden met honderden leden, maar er is geen regio of melkveehouder hetzelfde.  Sta je de ene avond in het Friese veenweide gebied waar geen akkerbouwer in de buurt woont, de avond erna sta je in de Zeeuwse klei waar veel bedrijven naast melkveehouderij een akkerbouwtak hebben. Elke regio en elk bedrijf is anders, en toch is het van cruciaal belang voor de toekomst dat we ondanks onze verschillen elkaar blijven opzoeken en naar buiten toe een eenheid uitstralen. 

Vraag
Deze ledenronde hebben we gekozen om de vergaderingen achterstevoren te houden. Omdat wij graag willen weten wat er leeft en op welke thema’s er vragen zijn bij leden beginnen we alle vergaderingen met de vraag wat de leden die avond willen spreken. Als vakgroep willen we niet alleen maar informatie zenden, maar ook juist informatie ophalen. En door eerst op te halen wat er leeft, hoeft de rondvraag niet in de laatste 10 minuten gepropt en hebben we tijd voor vragen van leden.

Als vakgroep hebben we wel twee hoofdthema’s die we deze ronde in ieder geval verder willen uitdiepen met onze leden. Dat zijn de thema’s klimaat en grondgebondenheid. Voor ons twee thema’s die we op pakken om de toekomst van onze mooie sector te versterken en verder in te kleuren. Eén van de vragen die eigenlijk altijd terugkomt; Waarom pakken jullie als LTO Melkveehouderij een sturende rol en geen aanvallende? Een heel legitieme vraag, met een antwoord wat misschien niet altijd bevredigd.

Tactische aanval
Als vakgroep vinden wij het van cruciaal belang en vechten wij ervoor dat we op doelen worden afgerekend en niet op middelen. Voor klimaat gaat het dus om het doel om als landbouw (zonder glastuinbouw)  2,5 Mton te reduceren, maar niet met het middel van 20% veestapelreductie. Dit wil een deel van de Tweede Kamer. Het antwoord van LTO is steevast: We gaan onze taakstelling voor 2030 met technische maatregelen halen, maar als er een veestapelreductie komt, is de verdiencapaciteit en de wil compleet weg om aan de slag te gaan! Onze sturende rol is dus eigenlijk een tactische aanval om nog zwaardere, reducerende wetgeving voor te blijven.

Mochten we u nog niet gezien hebben op een ledenbijeenkomst, ze zijn er nog tot 8 november verspreid over het land. Want gezamenlijk bepalen we onze toekomst!

Wilco Brouwer de Koning is bestuurslid van de vakgroep LTO Melkveehouderij
wkdk@live.nl

22 oktober 2018

BRON:
Wilco Brouwer de Koning
Naar boven