I&R

Sinds november vorig jaar hebben we voortdurend overleg met RVO en NVWA over de I&R registratie van onze schapen. Eerst wilden ze dat we voor 1 december het systeem opgeschoond hadden. mede door de inzet van LTO is dat verschoven naar 31 maart 2018. Intussen hebben we voortdurend overleg over de vraag: hoe houden we het systeem schoon en hoe krijgen we het beter? In het kader van het schoonhouden is 1 juli als waterscheiding afgesproken. Alle "spookschapen", die voor die datum in het systeem zaten zijn apart gezet. En schrik niet, er zitten ruim 25.000 van deze spookschapen in het systeem. Deze spookschapen zijn niet gekoppeld aan een UBN-nummer en waarschijnlijk allang dood en opgegeten, maar administratief bestaan ze nog. Sinds 1 juli krijgen we elke week een overzicht van de nieuwe spookschapen. Deze zijn wel gekoppeld aan een UBN-nummer. Om een idee te krijgen van de aantallen: afgelopen week zijn er 1.577 vlaggen geplaatst bij 1.527 schapenhouders. Op 14 verzamelplaatsen en 56 slachterijen staan vlaggen, dus de hele sector heeft ermee te maken. In percentages: 2,3% van de aanvoermeldingen en 1,6 % van de afvoermeldingen gaat fout. 

Vorige week was er een bijeenkomst over de zeedijken in Alkmaar. Natuurlijk komt dan ook I&R ter sprake. Mijn stelling: we moeten naar minder dan 1% fouten. Dat geeft een aardige discussie. Binnenkort weer een gesprek met RVO over hoe we met aanpassingen van het systeem en voorlichting het aantal fouten naar beneden kunnen krijgen. Met deze aantallen en de kosten die er mee gemoeid zijn, vragen wij ons in de vakgroep wel af, of we met dit gedateerde systeem nog op de goede weg zijn. Met name het callcenter (de telefonische helpservice) kost enorm veel geld en die kosten lopen heel rap op. Als we niks doen, betalen we over een paar jaar 65 euro per UBN. Dus wij zitten er als vakgroep bovenop.

Groot was dan ook onze verbazing toen er plotseling een internet consultatie van RVO over I&R rondging, waarin allerlei maatregelen en boetes genoemd werden, die we nog nooit besproken hadden in onze overleggen met RVO. Ik heb de telefoon gepakt en gebeld: wat is dit en waar komt het vandaan? Tja, het komt uit het traject van de tweelingen bij de koeien, maar ook onze contactpersoon bij RVO was er door verrast. Ik denk dat ze daar een tekst gemaakt hebben en toen dachten: als we nu met "zoek en vervang" koe vervangen door schaap of geit of ..., dan schiet het lekker op. Maar duidelijk is, dat dit totaal uit de bocht geschoten is. De schapenhouderij kan niet leven met maar één keer mogen vervangen van oormerkjes bij schapen. Zeker als je ze in gaas hebt lopen, dan zijn er van die ooien, die ze er altijd uit hebben liggen. Gras aan de andere kant van het gaas is voor hen altijd lekkerder. En dan kunnen wij niet twee weken wachten tot de leverancier weer hetzelfde oormerkje aangeleverd heeft. Ik wist eerlijk gezegd niet eens dat je daarom kon vragen bij de leverancier. En dan die boetes, pfff dat slaat helemaal nergens op. Er gaat vandaag een gepeperde reactie van LTO naar de internetconsultatie, want dit kan zo niet en past al helemaal niet in het constructieve overleg dat we met de uitvoerende diensten van RVO en NVWA hebben om de zaak beter te krijgen.

Tot slot: zorg, hoe moeilijk het ook is, dat je eigen systeem zonder fouten is. Afrikaanse varkenspest is al geconstateerd bij everzwijnen in België en zoals je weet, trekken die beesten zich niks aan van landsgrenzen. Schapenpest in Roemenië. Wees uiterst voorzichtig met bezoekers en vreemde vrachtauto's. In dat kader: ons I&R-systeem moet gewoon kloppen, het is voor ons van levensbelang.

Saskia Duives-Cahuzak
Voorzitter Vakgroep Schapenhouderij
sduives@lto.nl

18 september 2018

BRON:
Saskia Duives-Cahuzak
Naar boven