Groen, gezond, waardering

Groen, gezond en waardering. Die drie woorden vormen de kortst mogelijke samenvatting van de LTO-inzet voor de landbouwvisie van LNV-minister Carola Schouten. Als u dit leest, zal de visie net zijn gepresenteerd.

Het is goed te weten waar we op hebben ingezet om mee te sturen naar een gezonde, groene toekomst. We willen waardering voor wat er al is gedaan en stimulering, als er nog een tandje bij moet. Een stok om te slaan, dat motiveert niet. We lopen immers voorop in vele aspecten. Sectoren steken de nek uit met plannen die dikwijls ook pijn doen bij onze leden op korte termijn.

Bovendien produceren we met minder inzet van grond- en hulpstoffen en is het welzijn van dieren beter dan waar ook ter wereld. Internationale verschuiving van productie levert dus alleen verliezers op. Voor land- en tuinbouwproducten geldt dat de wereld ons inkoop- en verkoopgebied is en dat daar onze concurrentie zit.

We exporteren ook veel kennis. Vaak wordt gedacht dat dit autonoom kan. Maar onze boodschap is dat zonder boeren en tuinders die zelf innoveren of de wetenschap uitdagen, het onderzoek, de ontwikkeling en de productie van hightech toepassingen binnen tien jaar verdwijnt.

Voor ons betekent ‘groen’ niet alleen natuur. De land- en tuinbouw gebruikt steeds meer natuurlijke processen en natuurlijke hulpstoffen/dieren voor haar productie, vaak ondersteund door hightech waarschuwings- of toepassingsoplossingen. Op plekken waar het past, is ook natuurbeheer een steeds groter onderdeel van onze bedrijven.

Ik ben benieuwd naar wat de landbouwvisie ons brengt.

Jakob Bartelds
Bestuurslid LTO Nederland

08 september 2018

BRON:
Jakob Bartelds
Naar boven