Emotie versus Ratio

Met deze titel heb ik al een keer een presentatie gegeven aan vertegenwoordigers van het Ministerie van LNV en NVWA. U kunt zich ongetwijfeld de discussie herinneren over Round Up en zeer recent over de neonicotinoiden in de volksmond ook wel bijengif genoemd! (Admire, etc). 

Emotie
Allerlei mensen in de politiek en in de maatschappij roepen van alles over deze middelen gebaseerd. Hun reactie is gebaseerd op emotie. Er komen argumenten voorbij die kant nog wal raken maar het goed doen in de publieke opinie. Dat daaraan voorbij gegaan wordt aan het feit dat door het verbod op neonics er meer gespoten moet worden met andere middelen, moeten we maar op de koop toe nemen.

Nee, we moeten naar biologische middelen is dan de stelling, maar wat is of zijn biologische of chemische middelen nu eigenlijk? Het is alleen een definitiediscussie want wat maakt het uit waar een middel vandaan komt of waarvan het gemaakt wordt. Het gaat om de hoeveelheid en de toxiciteit van de werkzame stof in gewasbeschermingsmiddelen, ongeacht de herkomst. Slangengif in lage dosering is een hartmedicijn en in hoge dosering dodelijk. Een beetje zout gaan we niet dood van maar geef je een kind 2 eetlepels zout ineens dan kan dat al dodelijk zijn. En als koffie aan dezelfde proeven zou moeten worden onderworpen als gewasbeschermingsmiddelen dan zou het per direct verboden worden. 

Rationale beslissing
Met andere woorden waar gaat het nu uiteindelijk over? Volgens mij moeten wij in Nederland en Europa gaan beseffen dat we weloverwogen beslissingen moeten nemen op basis van wetenschappelijk onderzoek en niet op basis van wat iemand met steun van de media de wereld in mag slingeren. Maar tot slot hebben we als LTO Nederland het voor elkaar gekregen dat er een uiterste verkoop en opgebruiktermijn komt voor Basta en Finale. En dit keer gesteund door een rationele beslissing van het CTGB.

24 mei 2018

BRON:
Jan Veltmans
Naar boven