Multifunctionele landbouw zorgt voor (h)erkenning

De zomer is dé periode waarin de land- en tuinbouw zich van haar mooiste kant laat zien als drager van een cultuurlandschap waar iedereen van geniet: boeren en tuinders, burgers en toeristen. Het is ook de tijd waarin de meeste ontmoetingen plaatsvinden tussen burgers en agrariërs. Ook ik heb deze weken, met mijn vrouw, de vakantie doorgebracht in eigen land: we genoten van het diverse landschap in de Achterhoek, fietsten door het Rivierengebied en kwamen tot rust in Zeeland. En we overnachtten vaak op het erf van boeren en tuinders.

Binnen onze sector heeft de multifunctionele landbouw haar plek gevonden. Die kent, behalve toerisme en recreatie, veel andere facetten: boerderijeducatie, verkoop aan huis, kinderopvang, zorg. Wageningen UR schat de economische betekenis van de multifunctionele landbouw op ongeveer 500 miljoen euro. Belangrijke groeiers zijn zorglandbouw, boerderijwinkels en kinderopvang. Begonnen als bijzaak groeien ze vaak uit tot een volwassen pijler onder het bedrijf. Daarmee vergroot multifunctionele landbouw de economische weerbaarheid van de land- en tuinbouw als geheel.

Multifunctionele landbouw komt tegemoet aan de toenemende vraag onder consumenten naar rust, ruimte, recreatie en regionale producten. Het levert ook een essentiële bijdrage aan een vitaal platteland in de vorm van extra werkgelegenheid.

Tot slot: multifunctionele landbouw versterkt de contacten tussen boeren en burgers. Tijdens die ontmoetingen kunnen we laten zien hoe mooi en veelzijdig onze sector is. Zo zorgt multifunctionele landbouw voor herkenning en erkenning van onze sector onder consumenten. En daar heeft de hele land- en tuinbouw baat bij.

Hans Huijbers
LTO Duurzaam ondernemen

09 september 2017

BRON:
Naar boven