Kabinet

Volgens de “glazenbolkijkers” in Den Haag naderen we het uur u voor de kabinetsformatie. De laatste twee dagen vertoefden de onderhandelaars overigens niet in den Haag, maar op een landgoed van de krijgsmacht in Hilversum. Ver weg van de Haagse wereld en vooral om meters te maken. Dat mag onderhand ook wel. Welingelichte kringen verwachten rond de eerste week van september een regeerakkoord en enkele weken later een kabinet. Als alles goed gaat tenminste. Als LTO zitten we direct en ook indirect, via de SER “bovenop” die formatie. Als LTO pleiten we onder andere voor open grenzen vanwege onze exportpositie, een “eigen” minister en ministerie en het weer op de kaart zetten van het middel van algemeen verbindend verklaren middels een zogenaamde “Agro-autoriteit”.  Ook via de SER proberen we samen met onze collega’s van VNO-NCW, MKB-Nederland en de vakbonden allerlei zaken binnen te halen. Dat is van het grootste belang omdat we ongeveer 100.000 mensen vast in dienst hebben en nog eens 100.000 op flexibele basis. De grootste onderwerpen zijn hierbij, loondoorbetaling bij ziekte, een flexibeler ontslagrecht, het pensioendossier en de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp-ers. De onderhandelaars bij de kabinetsformatie hebben aangegeven erg veel waarde te hechten aan een sociaal akkoord. Dat zou het draagvlak voor kabinetsmaatregelen enorm vergroten. LTO Nederland zal echter pas instemmen met een sociaal akkoord als er voor ons ook voldoende te halen is en er harde afspraken over gemaakt kunnen worden.
 

Marc Calon
Voorzitter LTO Nederland

26 augustus 2017

BRON:
Marc Calon
Naar boven