Ambivalent

Dit voorjaar trokken de open dagen op onze land- en tuinbouwbedrijven een recordaantal bezoekers. Kinderopvang op de boerderij neemt een enorme vlucht en steeds meer ouderen gaan naar een zorgboerderij voor dagbesteding. Het staat allemaal in schril contrast met discussie in de Statenzaal van Noord-Brabant. Daar werd de land- en tuinbouw afgeschilderd als milieuvervuilend en ziekmakend.
De houding van de maatschappij is ambivalenter dan ooit tevoren. De sector deugt niet en tegelijk wordt de individuele boer zeer gewaardeerd. Een gevaarlijke ontwikkeling. Want het beleid dat over de sector wordt uitgestort, raakt de individuele ondernemer.
In Noord-Brabant is de stapeling van wetgeving inmiddels ongekend: stallen moeten versneld worden voorzien van de nieuwste emissiearme technieken, nieuwbouw mag alleen in combinatie met afbraak, onmogelijke eisen aan mestverwerking en alleen bedrijfsontwikkeling voor ondernemingen die uitzonderlijk hoog scoren op duurzaamheid.
Lichtpuntje vorige week: organisatie en leden stonden massaal schouder aan schouder. Met indrukwekkende, individuele verhalen. Een ontroerende illustratie van boerenkracht waarbij in vereniging wordt samengewerkt. Dat stemt optimistisch.
De ontwikkelingen in Noord-Brabant zullen gevolgen hebben voor de rest van Nederland. Met de Wet veedichte gebieden in de hand kunnen gemeenten en provincies straks lokaal de omvang van de veehouderij regelen. Onze veehouderijsectoren zullen een visie moeten ontwikkelen over aard en omvang van de sector. Want de politiek slaat al volop piketpaaltjes: zie het verbod op de bouw van nieuwe geitenstallen in Noord-Brabant.

Hans Huijbers
LTO Duurzaam ondernemen

15 juli 2017

BRON:
Hans Huijbers
Naar boven