Uitzending gemist

Misschien is er op het moment al meer duidelijkheid over de situatie in Noord-Brabant, wellicht ook niet. Waar ik het hier over wil hebben, is het proces dat tot deze situatie heeft geleid.

Provincie Noord-Brabant, ZLTO en de Brabantse Milieufederatie hebben in het verleden duidelijke afspraken gemaakt om er enerzijds voor te zorgen dat boeren een levensvatbaar bedrijf overeind kunnen houden en anderzijds dat het milieu wordt verbeterd. Minder emissie dus. Doelen waar zowel boeren als burgers achter kunnen staan. Te bereiken in 2028.

Helaas vindt een van de partijen, om haar moverende redenen, dat er eerder moet worden ingegrepen. Na veel ‘overleg’ is er nu een voorstel in discussie waar de Brabantse boeren en de ZLTO absoluut niet mee kunnen leven. Ik vind dat begrijpelijk. Want hoe kunnen de boeren nou aan die verhoogde en versnelde doelstelling voldoen, terwijl ze nog bezig zijn, en succesvol, om de vorige doelstelling te halen?

De boeren zien een onmogelijke investeringsopgave op zich afkomen en worden geconfronteerd met een prikkel die een verdergaande schaalvergroting uitlokt. Tegelijkertijd zijn er de nodige twijfels of deze maatregelen het milieu daadwerkelijk gaan verbeteren of dat we in een soort ‘surplace’ terecht gaankomen.

Het is broodnodig dat de provincie weer met de boeren om tafel gaat zitten en dat ze naar argumenten luistert. Een dialoog om samen tot een oplossing te komen wordt node gemist. Als we dat niet doen, is het o zo jammer voor de boeren die het aangaat en het milieu dat er niets mee opschiet. Uitzending gemist!

Marc Calon
voorzitter LTO Nederland

01 juli 2017

BRON:
Naar boven