Boeren en natuur, vriend of vijand?

Deze vraag kreeg ik bij een bezoek aan de studievereniging van Hogeschool Van Hall Larenstein. Boeren en natuur zijn uiteraard vrienden, we leven van en geven om de natuur. Dit moeten we duidelijk voor het voetlicht brengen, want onze omgeving denkt daar dikwijls anders over.

Leeft de gedachte dat het niet goed gaat, dan mobiliseert men ideeën om hier iets aan te doen. Hier lijkt de oplossing ‘natuurinclusieve landbouw’. Veel maatschappelijke organisaties, de politiek en zelfs onze afnemers storten zich op dit onderwerp. Ideeën en ambities schieten als paddenstoelen uit de grond. En straks zit je weer met onmogelijke regels en voorschriften die voor individuele boeren niet in te vullen of uit te voeren zijn.

BoerenNatuur.nl definieert het als volgt: natuurinclusieve landbouw kijkt met een brede focus naar biodiversiteit op bedrijfsniveau. Doen we dat al niet? Uit een WUR-PPO-studie blijkt dat vergroeningsmaatregelen op en in de bodem een positieve invloed hebben op natuurlijke soorten.

Toch verkennen we of we natuurinclusief inhoud kunnen geven en zo mogelijk regie voeren. Er moet een breed pakket aan maatregelen zijn voor alle boeren in het land om de biodiversiteit te verbeteren op bedrijfsniveau. Er moet ook iets te verdienen zijn voor de boeren. Dit kan door geld van bijvoorbeeld de overheid of consument voor maatregelen. Of door kostenbesparing of hogere opbrengsten. Mogelijk kunnen we gebruik maken van BoerenNatuur.nl voor de individuele administratie.

Wil natuurinclusief duurzaam bestaan, dan moet het een serieuze tak worden, waar een win-winsituatie ontstaat met draagvlak.

Jakob Bartelds
LTO Nederland Omgeving

10 juni 2017

BRON:
Jakob Bartelds
Naar boven