Regels over grondzaken alsmaar ingewikkelder

De laatste tijd is er veel te doen over grond. En daarmee bedoel ik niet bodem, maar het gebruik van vierkante meters en hectares landbouwgrond.

Afgelopen week werd ik nog geïnterviewd door BNR Nieuwsradio over de inzet van landbouwgrond voor zonneparken. LTO bepaalt niet voor leden of ze hier een inkomstenbron van willen maken. LTO vindt duurzame energieopwekking met zonnepanelen belangrijk, maar adviseert om daarvoor in de eerste plaats de daken van schuren, woningen en gebouwen te gebruiken.

Een deal met een projectontwikkelaar betekent toch snel dat je voor vijftien tot twintig jaar boer af bent. Ik hoor van collega’s dat ze blij zijn dat de grond nu weer vrijkomt voor akkerbouw of grasland, nu de productiebossen zijn gekapt. Bovendien heeft het uit productie halen van grond voor landbouw effect op het agrocomplex.

Pacht heeft ook onze aandacht. LTO staat voor duurzaamheid in grondbeleid. Het gaat daarbij om de combinatie van productie, diversiteit, leefbaarheid en daarmee een evenwichtig pachtbeleid. Met duidelijkheid en een redelijke prijs voor eigenaren en pachters zowel voor lange als kortdurende pacht. De pachtprijs moet recht doen aan het verdienvermogen van de grond.

Tijdens mijn werkbezoek aan een bollenteler in Noord-Holland werd mij opnieuw duidelijk hoe ingewikkeld de regelgeving voor landbouwers is voor zowel landbouwers die verhuren als zij die huren. Vanwege de ontwikkelingen rond het fosfaatreductieplan wordt dit alleen maar ingewikkelder. 

Het is belangrijk dat LTO meedenkt bij de opzet van regelgeving als het gaat om de grondpositie van de landbouw. Een beetje meer LTO op het ministerie van Economische Zaken kan helpen.

Jakob Bartelds
LTO Nederland Omgeving

15 mei 2017

BRON:
Jakob Bartelds
Naar boven