Landelijk gebied verdient een forse impuls

Het kabinet maakte vorige week bekend het investeringsfonds Invest-NL op te richten. Dit als resultaat van onze lobby samen met VNO-NCW en MKB-Nederland onder de naam NL Next Level.

Woensdag nam ik deel aan het Nationale Economiedebat, georganiseerd door de werkgeversorganisaties. We hebben aangegeven dat de groei van de bevolking in de steden en de krimp op het platteland niet kan betekenen dat het landelijk gebied minder aandacht krijgt in Den Haag.

De politiek moet zich juist realiseren dat het landelijk gebied van groot belang is. Het biedt ruimte voor de landbouw met een enorme economische meerwaarde voor ons land, een waterbuffer voor de steden en ruimte om te wonen, werken en recreëren.

LTO Nederland wil vanuit Invest-NL een landelijk programma voor het platteland. Het moet bijvoorbeeld gaan om het herbestemmen en saneren van vrijkomende agrarische gebouwen, naast asbestsanering en de digitale ontsluiting van het landelijk gebied, ook in niet-rendabele delen van het land. LTO wil een kwaliteitsimpuls voor de bebouwing, zodat er groene woonomgevingen ontstaan rond de steden.

Ook zijn er investeringen nodig in de kwaliteit van het landschap, de leefomgeving en de leefbaarheid in de (krimp)regio’s. Als werkgeversorganisaties geven we de voorkeur aan een publiek-private aanpak waarbij de overheid als aanjager fungeert en de private sector vanuit kennis en kunde voor voldoende spin-off zorgt. 

Het nieuwe kabinet zal straks beslissen over de inzet van het fonds. Ik kan het hierbij de volgende opdracht meegeven: maak serieus werk van het landelijk gebied door het een forse impuls te geven met Invest-NL.

Jakob Bartelds
LTO Nederland Omgeving

18 februari 2017

BRON:
Jakob Bartelds
Naar boven