Altijd dichtbij en altijd herkenbaar

Dit voorjaar zal de versterking van de belangenbehartiging zijn beslag krijgen. Werkgroepen en adviseurs leggen de laatste hand aan hun voorstellen. Wat mij betreft kan de modernisering van LTO Nederland niet snel genoeg gaan. Het momentum mogen we niet verloren laten gaan. We moeten de spirit en het tempo erin houden.

Ik zie dat medewerkers, samen met externe adviseurs, hun best doen om met goede voorstellen te komen om LTO een sterkere uitstraling te geven naar binnen (leden) én naar buiten (ketenpartijen, overheid, samenleving). LTO moet weer een gewaardeerde partner worden om samen met stakeholders vraagstukken toekomstgericht te kunnen oplossen waar boeren en tuinders mee worstelen.

De modernisering van LTO Nederland betekent dat we tegelijkertijd werken aan versterking van de regionale organisaties LTO Noord, LLTB en ZLTO. Leden ondernemen op hun locatie en die vragen liggen primair op het bordje van hun eigen regionale organisatie: ‘Ik vandaag op mijn locatie.’ Maar leden zijn ook sectorgenoten en willen daarom dat hun sectorale belangenbehartiging sterker wordt: ‘Ik als sectorgenoot morgen in de keten.’

En dan is er nog een derde niveau in de belangenbehartiging. Dat zijn thema’s die de sectoren overstijgen en waar de kracht van de federatieve samenwerking uit blijkt: ‘Wat ons bindt, doen we samen.’ Denk aan thema’s als arbeid en werkgeverschap, dier- en plantgezondheid, klimaat en energie, en internationale belangenbehartiging.

Dus moderniseren is versterken op drie niveaus: lokaal, sectoraal en op verbindende thema’s. Altijd dichtbij en altijd herkenbaar en dat zal op enig moment ook zichtbaar worden op uw contributienota.

Hans Huijbers
LTO Duurzaam Ondernemen

28 januari 2017

BRON:
Hans Huijbers
Naar boven