Meld oneerlijke handelspraktijken

LTO Nederland heeft vorige week besloten om de deelname aan de proef tegen oneerlijke handelspraktijken Agrofood te verlengen tot september 2015. Samen met industrie (FNLI) en supermarkten (CBL) biedt LTO Bedrijven een loket aan om oneerlijke handelspraktijken aan de kaak te stellen.
Minister Henk Kamp en staatsecretaris Sharon Dijksma (EZ) ondersteunen de proef. Die is er in september 2013 gekomen na ‘kortingsbrieven’ van supermarkten aan het adres van leveranciers.
De proef gaat niet over margeverdeling of duurzaamheid, maar over netjes zaken doen. Afspraak is afspraak. In geval van overmacht zoek je samen een oplossing. Dus bijvoorbeeld niet aan het eind van het jaar onder dreiging geld terugvorderen van leveranciers. Of betalingstermijnen eindeloos oprekken.
Werkt de proef? Wel, na de start zijn er geen incidenten meer geweest met kortingsbrieven. Althans, niet in de openbaarheid. Er zijn tot nu toe geen klachten behandeld door de stuurgroep van LTO, FNLI en CBL. Misschien komt dat door onbekendheid. Daarom gaan LTO, FNLI en CBL zorgen voor extra publiciteit. Er komt ook een voorlichtingsbijeenkomst voor organisaties.
Het kan zijn dat er angst is om misstanden te melden. Begrijpelijk. Je wilt niet het risico lopen een grote klant te verliezen. Maar LTO kan namens een groep leveranciers een klacht bundelen en zo ‘anoniem’ maken. Het is ook mogelijk om eerst vertrouwelijk een gesprek met ondergetekende te voeren. De proef is om te leren. Stimuleer uw afzetcoöperatie om er gebruik van te maken. Als er inderdaad misstanden zijn in de agrofoodketen, is nietsdoen geen optie. Zie www.lto.nl, onder ‘gedragscode handelspraktijk’ voor nadere informatie.
 
Klaas Johan Osinga
lid stuurgroep pilot Gedragscode handelspraktijk

11 oktober 2014

BRON:
Klaas Johan Osinga
Naar boven