Waardestromen

In januari ontving ik thuis de aanslagen voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen. De kosten voor het ophalen en of lozen van mijn afval en afvalwater stonden netjes gespecificeerd. Op dat moment vroeg ik mezelf af hoelang het nog zou duren voordat we dit systeem gaan doorbreken.

Door mijzelf te verdiepen in de biobased economie, ben ik er intussen over uit dat de term 'afvalstroom' niet meer van deze tijd is. Ik spreek dan ook niet meer over afvalstromen maar waardestromen.

Het is echter een hele uitdaging om de waarde van de stroom zelf te verzilveren en dit niet (vanzelfsprekend) over te laten aan een andere partij. Een deel van de waarde terugontvangen, is toch wel het minste.

Waardecreatie op het erf
In de transitie naar een biobased economie, wordt door innovaties steeds meer waarde toegevoegd aan waardestromen vrijkomend van uw bedrijf. Veel van deze waardecreatie gebeurt verderop in de keten en niet op het boerenerf. Het is aan ZLTO om hier waar mogelijk een vinger tussen te steken. Onze leden moeten onderdeel zijn van de successen in de biobased economie.

Om niet te teren op de successen van een ander, moeten wij als sector een bijdrage leveren aan ontwikkelingen in deze nieuwe economie. Waarde toevoegen aan de biomassa op het land of erf, meedenken om uw reststromen tot zo hoog mogelijk te verwaarden en open staan voor innovaties.

Ik verwacht dat we in 2025 niet langer vanzelfsprekend betalen voor het leveren van onze waardestromen in de vorm van een belastingaanslag, maar iets terugontvangen van de verwaardig van onze biomassa. In de transitie naar een biobased economie moeten we allemaal onze waarde toevoegen om mijn doelstelling van 2025 te realiseren. Helpt u mee?!

Roel Clement
Specialist Duurzaam Omgevingsbeleid ZLTO

05 maart 2013

BRON:
ZLTO: Roel Clement
Naar boven