Officiële start 'Boeren meten zelf dag- en nachtvlinders' inclusief demonstratie Ledemmer

LTO Noord, BoerenNatuur en de Vlinderstichting starten een unieke samenwerking en ontwikkelen met elkaar een monitoringsprogramma waarbij boeren zelf vlinders en insecten in het agrarisch gebied monitoren. Dit meetnet in ontwikkeling heet het Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden, afgekort: BIMAG.

Dinsdag 27 augustus is het officiële startschot van dit project. Dan organiseren de drie partners in Lelystad een bijeenkomst om iedereen te informeren over dit bijzondere project en kunt u zelf ervaren hoe vlinders door inzet van een LedEmmer worden geteld in agrarisch gebied.

In 2017 is uit meerjarig onderzoek gebleken dat de soorten insecten, en met name de biomassa van insecten, in de afgelopen decennia sterk zijn afgenomen. Vrijwel alle in Nederland beschikbare trends van insecten zijn grotendeels gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dit was voor LTO Noord, BoerenNatuur en De Vlinderstichting reden om te kijken hoe hier verandering in kan worden gebracht en om met elkaar BIMAG te ontwikkelen.

Boeren in Nederland gaan zelf meten
Akkerbouwers, tuinders, melkveehouders, van gangbaar tot biologisch: diverse boeren verspreid over heel Nederland doen mee. Zij starten met het zelf meten van dag- en nachtvlinders, met behulp van een telroute en de LedEmmer.

Datum en locatie bijeenkomst
Datum: Dinsdag 27 augustus 2019, van 13:15 - 14:30 uur.
Locatie: Boerderij Saalland, Vogelweg 6, 8218 ND Lelystad.

Vanuit de organisaties zijn aanwezig: Alex Datema (Voorzitter BoerenNatuur en melkveehouder), Wim
Stegeman (Bestuurder Flevolands Agrarisch Collectief en akkerbouwer), Ben Haarman (Voorzitter LTO Noord Regio Oost, portefeuillehouder Natuur- en Landschapsontwikkeling LTO Nederland en melkveehouder) en Nico Verduin (Voorzitter LTO Noord regio West en schapenhouder).

Programma
• 13:15 – 13:30 uur Ontvangst met koffie en thee
• 13:30 – 13:50 uur Demonstratie LedEmmer voor het monitoren van nachtvlinders op akker
• 13:50 – 14:20 uur Presentatie over BIMAG project
• 14:20 – 14:30 uur Gelegenheid om vragen te stellen over BIMAG
• 14:30 uur Afsluiting en einde programma

Aanmelden pers
Wilt u erbij zijn, stuur dan een e-mail met uw gegevens naar Sjoerd Pietersen, projectadviseur bij LTO Noord: spietersen@ltonoord.nl

20 augustus 2019

BRON:
Naar boven