Berichtgeving klimaat

Het klimaat was vandaag in het nieuws. Wat is de reactie van LTO Nederland op de berichtgeving?
Volgens verschillende media presenteert het kabinet vrijdag haar plannen voor klimaatbeleid. Ondanks de geruchten en speculaties weten we nog niet wat die plannen zullen zijn. We kunnen er dus nog niet op reageren.
Er is het nodige gebeurd sinds in december het ontwerp klimaatakkoord werd gepresenteerd. LTO Nederland was een deelnemers aan de klimaattafel landbouw en landgebruik. We zijn met onze leden het gesprek aangegaan over dat ontwerpakkoord. Ook hebben de planbureaus de maatregelen doorgerekend. In het voorjaar hebben we de stand van zaken opgemaakt, daar is meer over te lezen op http://lto.nl/dossiers/Klimaatakkoord
LTO Nederland gaat niet op de geruchten in de media in. We moeten eerst weten wat het kabinet voorstelt en hoe zich dat verhoudt tot de maatregelen die door de klimaattafel zijn beschreven in het ontwerp klimaatakkoord.

25 juni 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven