Gezocht: Nieuw bestuurslid voor LTO Melkveehouderij

 

Het bestuur van de vakgroep Melkveehouderij van LTO Nederland is per direct op zoek naar een nieuwe bestuurder. Heb je interesse en herken je jezelf in de profielschets, reageer dan naar onderstaand adres. 

Sta mee op voor de belangen van ondernemers in de melkveehouderij. Bepaal ook de agenda en werk mee aan het oplossen van diverse maatschappelijke vraagstukken.

Samen met de andere bestuursleden zorg je voor betrokkenheid en inbreng van de leden. Je bent in dialoog met politiek, publiek en ketenpartijen en je zoekt afstemming met andere LTO-sectoren en –thema’s. Als vakgroep werk je binnen een breed gedragen sectorvisie. Een visie die leidend is voor (communicatie over) keuzes in de dagelijkse praktijk.

Man of vrouw, jong of oud: uiteindelijk gaat het om je deskundigheid en inzet voor de sector. 

Functie-eisen:

-          Kent de huidige en toekomstige vraagstukken van de sector en weet wat bij leden leeft;
-          Heeft zicht op politieke, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen in de melkveehouderij;
-          Actief ondernemer in de sector met draagvlak bij de achterban;
-          Kan van ‘buiten naar binnen’-denken en verder bouwen aan een visie en strategie voor de sector;
-          Communicatieve vaardigheden en het vermogen om de sector in- en extern te verbinden.
 
Competenties:
-          Samenwerken;
-          Analytisch vermogen;
-          Strategisch inzicht;
-          Goed in het bouwen en onderhouden van netwerken;
-          Flexibiliteit en aanpassingsvermogen.
 
Reageren:
Herken jij jezelf in dit profiel, reageer dan voor 8 juli 2019. Een uitgebreider functieprofiel is te vinden op www.lto.nl Je kunt een e-mail met CV sturen aan Vincent Triebert, directiesecretaris, vtriebert@lto.nl. Voor meer informatie over de inhoud en procedure kun je contact opnemen met Mark Heijmans, thema coördinator Dier van LTO Nederland (06- 3227 1066).

25 juni 2019

BRON:
LTO Nederland
Naar boven