LTO en UWV gaan beter samenwerken

LTO Nederland en de UWV gaan intensiever samenwerken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt van land- en tuinbouw beter op elkaar af te stemmen.Dat is het resultaat van een informatieve en inspirerende ontmoeting tussen beide organisaties.

De ontmoeting van 50 UWV-consulenten uit het hele land, die de groene arbeidsmarkt in hun pakket hebben met beleidsmedewerkers en bestuurders van LTO Nederland ‘was nuttig en inspirerend’, aldus een van de aanwezigen. LTO Nederland voorzitter Marc Calon schetste de positie van LTO en het belang van de land- en tuinbouw voor de economie en werkgelegenheid (circa 100.000 werknemers voor 70.000 bedrijven, ruim 90 miljard euro exportwaarde).  Christ Essens van Colland ondersteunde met cijfers over de arbeidsmarkt in de agrarische sector het verhaal van Calon.  UWV-werkbedrijf directeur Felix Kemperman bevestigde dat het nuttig is elkaar te kennen en de samenwerking te verbeteren. Met verhalen uit de praktijk van de melkveehouderij, glastuinbouw en boomkwekerij kreeg de bijeenkomst ook een ‘praktische invalshoek.’ De bijeenkomst bij Anthura in Bleiswijk is afgesloten met het filmpje “Er zit groei in de Boomkwekerij". 


https://www.youtube.com/watch?v=wrFW29kk-hs

10 februari 2018

BRON:
LTO Nederland
Naar boven